SLA –  STEREOLITHOGRAPHY

KISA TARİHÇESİ

SLA, 3DSystems’in kurucusu Charles ‘Chuck’ Hull tarafından 1986’da icat edilmiştir. Taşımacılıktan, rekreasyon, sağlık, tüketim malları ve eğitime kadar tüm pazarlar için ürün geliştirme konusunda bir devrim başlatmıştır.

NASIL ÇALIŞIR?

SLA tekniği oda sıcaklığına sıvı halde bulunan fotopolimer reçine tabakasının noktasal bir morötesi (ultraviyole) lazer ışını vasıtasıyla belirli bölgelerinin kürleştirilmesi prensibine dayanır.

Reçine katmanı ilkinin üzerine sıvanır ve kürleştirme işlemi sırasıyla devam ederek parçanın üretilmesi sağlanır. Katmanlar tamamlandıktan sonra parça reçine havuzundan çıkarılır.

Parça oluşurken destek görevi gören yapı parçadan mekanik olarak ayrıştırılır. Stereolithography teknolojisinde hammadde olarak bu yönteme özgü fotopolimer reçineler kullanılır.

SLA TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI

  1. Düzgün yüzey
  2. Şeffaf malzeme
  3. Mat malzeme
  4. Mekanik kontrol
  5. Görsel kontrol
  6. Materyal çeşitliliği

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  1. Kimyasal dayanım konusunda üretim yapılacak malzeme ile istenen prototip arasında oluşabilecek beklentiyi karşılama durumu
  2. Esnek malzemenin ihtiyaca uygunluğu
  3. Yatırım ve sarf malzeme maliyetleri
0