Skip to content

Tersine Mühendislik Nedir, Nasıl Yapılır?

Tersine Mühendislik Nedir?

Tersine mühendislik nedir deyince 3D bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve var olan parçaların üç boyutlu sanal modellerinin yaratılması için kullanılabilir metotlar akla gelmektedir. Tersine Mühendislik ile bir objenin ölçümünü ve ardından üç boyutlu model olarak oluşturulmasını içeren konular işlenir.

Fiziksel objenin boyutları, koordinat ölçme makinesi (CMM), lazer tarayıcılar, optik tarayıcılar veya bilgisayarlı tomografi gibi 3B Tarama Teknolojileri kullanılarak ölçülebilir. Genellikle bir nokta bulutu olarak temsil edilen ölçülmüş veri kendi başına topolojik bilgi eksikliği taşır. Bu yüzden sıklıkla üçgen kaplı ağ veya bir CAD modeli gibi daha kullanışlı bir formata dönüştürülür. Imageware Rapidform veya Geomagic gibi uygulamalar nokta bulutlarını; 3D CAD, CAM, CAE gibi uygulamalarda veya görselleştirmede kullanılabilecek formatlara dönüştürür.

Nasıl Yapılır?

Tersine mühendislikte yaygın olarak kullanılan yöntem ürünün 3B tarama sistemleriyle nokta bulutu formatında sayısallaştırılmasıyla başlar. Nokta bulutu olarak gelen ürünün verisi kılavuz olarak kabul edilir. Mühendislerimiz bu datayı kılavuz olarak kabul ederek ürünü katı model haline getirirler. 

Uygulama Alanları Nelerdir?

Ticari olarak kullanımı oldukça yaygın ise de bu yöntem sıklıkla diğer milletlerin teknolojilerini, bilgilerini veya haber alma operasyonlarıyla toplanan bilgi parçalarını kopyalamak için ordu tarafından kullanılabilmektedir.  Tersine mühendislik bir ürünün mühendislik sırlarının elde edilmesinde kullanılabileceği gibi ürünü geliştirme, rakip ürünleri inceleme, rakipten daha iyi ürün ortaya çıkartma gibi amaçlarla da kullanılır. Bunlar bazen datası kaybedilmiş bir kalıbın datasına yeniden ulaşmak için, bazen kırılan bir parçayı tamamlamak için, bazen de medikal açıdan kişiye özel implant çözümleri için olabilir.

Tersine Mühendislik Nedir
Tersine Mühendislik Nedir
Tersine Mühendislik Nedir