Tersine Mühendislik Uygulamaları

Maçalı Döküm Parçalarda Tersine Mühendislik Uygulamaları

Endüstri 3.0′ dan sonra üretimde mühendislik sırlarının keşfedilmesi ile eş anlamlı, devrim niteliğinde tersine mühendislik donanımları sayesinde üretim ve kalite departmanlarında oldukça kolay, hızlı ve sonuç odaklı iş modelleri gelişti. Şimdi sürecin nasıl gerçekleştiğine daha yakından bakalım.

Her şeyden önce; döküm parçaların standart tersine mühendislik prosesleri dahilinde parçalar, 3 boyutlu taranmaktadır.

Tarama işlemlerine başlamadan önce ise; bir ön hazırlık yapılıp kullanılacak teknolojiye göre alt yapı çalışması yapılması gerekmektedir. Burada mevcut döküm parçanın tarandıktan sonra 2 farklı teknoloji ile sayısallaştırılması mümkündür. Bu teknolojilerden bir tanesi optik tarama teknolojisi diğeri ise lazer tarama teknolojisidir. Bilindiği gibi bu iki teknoloji çalışma alanları ve yapısı gereği kullanıcılara farklı kolaylıklar sağlamaktadır. Projedeki detaylar göz önünde bulundurulduğunda optik tarama teknolojisi bu proje kapsamında uygun olacak yöntemdir.

Tersine Mühendislik Uygulamaları

Tarama işlemlerinde teknoloji seçimi yaparken aşağıdaki kriterler üzerinden bir değerlendirme yapılır;

 • Parçanın ebatları
 • Parçanın yüzey temizliği
 • Derinlikler ve parça üzerindeki detayların ölçüleri-toleransları
 • Parçanın hacmi

Yukarıdaki kriterler doğrultusunda parçanın ebatlarının, yüzey temizliğinin, üzerindeki detayların optik tarama teknolojisine uygun olduğu tespit edildi. Bu sebeple tercihimiz Breuckmann SmartScan 2mp’lik 250 mm lensler ile taranması yönünde oldu.

Burada parçadaki ışık yansımalarını kapatacak şekilde yüzey matlaştırma işlemleri yapılır ve optik teknolojisinin etkileneceği parlak kısımlardan arındırılır. Bilindiği gibi teknoloji optik olmasından dolayı aydınlık ortamlarda yüksek ışık değişimlerinde ve parlak yüzeylerde başarılı olamamaktadır.

Tersine Mühendislik Uygulamaları

Öncelikle parçanın dış bölgelerinin taraması yapılır. Parçanın içinde kameraların göremediği maçaların oluşturduğu ters açılardan data alınamamaktadır. Bu aşamada mevcut tarama datası üzerinden kesim alanları belirlenerek parçalar testere yardımı ile kesim işlemlerine sokulur. Finalde üçe ayırdığımız parçaları tekrar yüzey matlaştırma işlemine sokarak kesilen parçaların 3 boyutlu taraması yapılır. Seçimimiz olan Breuckmann markasının sahip olduğu teknolojinin yapısı gereği sağladığı bazı kolaylıklar vardır ve bunların altını çizmekte fayda var.  Bunlardan biri kesilen parçaları montaj parçası üzerinde ortak noktalar belirlenerek tarama yapılmasıdır. Montaj üzerinde yapılan tarama işlemi merge edildiğinde montaj ile ortak yüzeyler silinip, olmayan bölgeler montaj bölgesine entegre edilir. Bu işlem Breuckmann’ ın yazılımı ile sağladığı bir kolaylıktır. (Mukavemetli ve esnemeyen parçalar için geçerli bir durumdur.)

Tersine Mühendislik Uygulamaları
Scan Data Taranan Data Taranan 3D Model

Genel Tarama Datasının Eksenlenmesi ve Diğer Tarama Dataları

Parçaların tarama işleminden sonra imalat şekline göre bir eksen takımı oluşturulur. Burada kalıp çıkma açıları, üzerindeki maçaların çalışma eksenleri veya üzerindeki geometrik yapılar eksenleme yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Bu aşamada bazı özel durumlar da olabilir. Projede oluşan CAD model, analiz veya benchmark için kullanılabilir. Buradaki bazı yönlendirmeler ile eksen takımı farklılıklar gösterebilir. Mevcut parçamız yeniden üretim için kullanılacaktır. Bu amaçla imalat yöntemine göre bir eksen takımı oluşturup tasarıma başlamak

Tersine Mühendislik Uygulamaları

gerekir. Aşağıdaki fotoğrafta parçayı Z eksenine dik gelecek şekilde konumlandırıp program içinde görünen yerleri işaretlediğimizde, parçanın yarısının işaretlendiği diğer yarısının işaretlenmediği görülmektedir. Bu iki bölge kalıbın alt ve üst kısmı olarak ayrılan bölgelerdir.

Parçaların Z ekseni belirlendiğine göre X ve Y eksenlerindeki konumları da oluşturulmalıdır. Parçada işaretli bölge düzlem olarak kabul edilip X eksenine paralel olacak şekilde düzenlenir. Kontrolleri yaparken parçanın simetri kontrolü de eş zamanlı yapılmalıdır. Parçanın üretim toleransları ve imalat yöntemleri bu noktada önemlidir. Simetri kontrolleri bu parça için +/- 1-2 mm arasında çıkmaktadır. Mevcut durumda bu parçanın simetrik olduğu kabul edilebilir.

Tersine Mühendislik Uygulamaları

Modellemeye Giriş

Parçanın genel formları geometrik şekillerden oluşmaktadır. Öncelikli olarak modellemeye parçanın tamamını kaplayan bir dolu küp çizerek başlıyoruz. Oluşturulan diğer geometriler için ise; sanki bir ağaç yapıyı yontarmış gibi dolu küpten boşaltarak parçamızı şekillendiriyoruz. Bu tasarım işlemine CNC’ nin boşaltarak işleme süreci de örnek gösterilebilir. Simetrik yapılar belli seviyelerde aynalama yaparak kontrol edilmelidir. Aksi durumlarda radüsleri atılmış bir modelde geriye dönük işlem yapmak zaman kaybettirecektir.

Tersine Mühendislik Uygulamaları

Simetrisi alınan bir yüzey her 2 tarafta da + veya – yönde kalırsa parçamız, kısa veya uzun olabilir. Bundan dolayı parça çiziminde toplam uzunluklar baz alınarak çizilmelidir. Bu doğrultuda referans tarafınız +1 mm hatalı gözükürken diğer taraf -1 mm hatalı gözükebilir. Bu durum parçanın o yüzeylerinin bozuk olduğu veya üretimde parçanın hatalı olduğu anlamına gelebilir. Bu konu parçadan parçaya üretim şekline göre farklılık gösterebilir. Bazı parçalarda bu tarz farklılıklar bilerek yapılmış olabilir. Tasarımın sonunda ya da bu aşamasında üretim departmanının müşteri ile sürekli iletişimde kalması fayda sağlayacaktır.

Parçanın dışı bittikten sonra açılar verilir ve en son radüsler atılır. Bu tarz döküm parçalarda keskin köşe kalmaması önemlidir. Projeye özel iç bölgelerdeki maçaların tasarımı ayrı modellenir. Oluşturulan maça yüzeyleri gövde datasından trimlenir.

Maçaların ayrı çizilmesinin nedeni; dökümde maçaların ayrı model gibi oluşturulup üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Finalde dökümün içine entegre edilecektir. Bundan dolayı maça tasarımları ayrı çizilir. İhtiyaç halinde üretim departmanı tarafından maça bölgeleri yolluk yapısına göre yeniden dizayn edilebilir.

Kabuller

 • Parçanın simetrik olması
 • Düzlem-silindir gibi yapılardan oluşması
 • Düzlemlerde yaklaşık 0,5 mm kadar düzlemsellik sorunları
 • Üretimden kaynaklanan radüslerdeki değişkenlikler
 • Varsa müşteri taleplerine göre değişkenler
 • Parçanın döküm olması sebebi ile yapılan kontrollerin +/-1,5 mm ile yapılması

Boyutsal Ölçüm Raporu

Tüm bu çalışmaların sonunda boyutsal ölçüm raporu ile süreci hizalamak en önemli noktalardan biridir. Aşağıda boyutsal ölçüme ait görselleri bulabilirsiniz.
Sonuç olarak süreci sistematik şekilde gerçekleştirmek tüm bu proseslerin çok daha etkili şekilde yapılmasını sağlıyor. Ayrıca öncesinde tüm süreci planlıyor olmak zaman tasarrufu yaratıyor.

Tersine Mühendislik Uygulamaları
Tersine Mühendislik Uygulamaları

Ocak 2022
Poligon Mühendislik - Enes Arslan
Çözüm Mühendisi

Amatör Fotoğrafçılık

AMATÖR FOTOĞRAFÇILIK

34 yaşındaydım. İstanbul’ da yani muazzam bir görsel zenginliğe sahip, bir o kadar da kaotik olan bu şehirde yaşıyordum. Şehrin gürültüsü, şehirdeki kalabalık İstanbul’un o çekilmez trafiği, yoğun gündem ve daha bir sürü sorun… Bir şeyler yapıp bunlardan kaçmak lazımdı. Dikkatimi başka yerlere vermem, başka şeyler üzerine düşünmem gerekiyordu. Bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Bu sebeple kendime bir hobi edinmeye karar vermiştim ve bir fotoğraf makinesi aldım. Tüm hikaye bu fotoğraf makinasıyla başladı. Sizin için de tanıdık bir girizgah değil mi? Hadi biraz daha derine inelim

HOBİLERİN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİ

Hobiler kişilerin kendilerini ifade etme biçimlerinden en sanatsal ve en etkin olanlarıdır. Bir hobi edinen birey günlük stres ve düşüncelerden uzaklaşır. Ayrıca; hobisini hayatının merkezine alan kişi, dingin ve daha hayatın içinde anda kalarak, kendi ile barışık bir yaşam sürmüş olur. Yaratıcılığına da yorum katar. Olaylara, çevresine daha farklı açılardan bakmayı sağlar. Tam da bu noktada birkaç bilimsel veri ile konuyu açıklamak yerinde olacaktır. Bildiğiniz gibi Okb (obsesif kompulsif bozukluk) beyinde elektrik aktivitelerinin belirli alanlarda çok fazla faal olmasından kaynaklanır. Birey takıntılı olduğu konu üzerinde düşünür böylelikle elektrik aktivitesi belirli bir alanda yoğunlaşır. Elektrik aktivitesinin yoğunlaşması sebebiyle kişi düşünmeye devam eder ve bu kısır bir döngüde ilerler. Bir hobimizin olması beynimizdeki elektrik aktivitelerinin sağlıklı bir şekilde takıntılı olduğu alanlardan başka alanlara kaymasına yardımcı olmaktadır.
Amatör fotoğrafçılık
Şekil 1. Beyninde serotonin seviyesi düşmüş OKB hastası ile kontrol grubundan sağlıklı bir bireyin beyinlerine ait Alpha Methyl-Trypophan PET scan görüntüleri. (Kaynak: Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi 2015)

Bu açıklamanın üzerine bir hobi edinmenin zor koşullarla uğraştığımız bu dönemde ne derece yüksek motivasyon sağlayacağını bir düşünün…

FOTOĞRAFÇILIĞA GİRİŞ

Diyafram, Enstantane Ve Iso Üçlüsü

Fotoğrafçılık temelinde müdahale edebileceğimiz diyafram, enstantane ve Iso etkenlerinin hayal gücümüze ve istediklerimize göre birbirleriyle olan ilişkilerini anlamaya dayanır. Peki bu üçünü biz neden düzenleyelim ki? Cep telefonları veya fotoğraf makinalarının üzerinde bulunan otomatik modlar bizim yerimize bunları sağlamıyor mu? Cevap üzülerek söylüyorum ki hayır. Cep telefonlarımızın ve fotoğraf makinelerimizin üzerinde ışığı ve kadrajdaki nesneleri ve o nesnelerin hareketlerini algılayan sensörler genelde düzgün ölçülendiremezler ve dolayısıyla genelde iyi bir fotoğraf elde edemeyiz. Ama tabi son teknoloji ürünü cep telefonlarını bu söylemden biraz daha uzak tutmak gerekir.

Amatör fotoğrafçılık

Iso Nedir?

En basit anlatımıyla ışığın yetersiz olduğu bir ortamda cep telefonunuz ile bir nesnenin fotoğrafını çektiniz ve çektiğiniz fotoğrafın üzerinde kumlamalar oluştu. Harika! Iso’ ya hoş geldiniz. Iso; fotoğrafı çektiğiniz aygıtın sensörünün ortamdaki ışığa olan hassasiyetidir. Iso ne kadar artarsa hassasiyet o kadar artar, Iso ne kadar düşük olursa hassasiyet de o kadar azalır. Iso’ yu düzgün kullanarak karanlıkta bile mükemmel fotoğraflara ulaşabilirsiniz.
Aşağıda yer alan fotoğrafta da gördüğünüz gibi Iso ne kadar çok artarsa hassasiyet de o oranda artmış olur. Fakat; bununla birlikte kumlama da aynı oranda artmıştır. Böylelikle Iso’ yu iyi ayarlayarak mümkün olan en iyi görseli elde edebiliriz.
Amatör fotoğrafçılık

Enstantane Nedir?

Enstantane (genellikle fotoğraf makinalarının üzerinde markasına göre değişmekle birlikte S veya TV modları ile gösterilir) fotoğraf makinasının deklanşörüne bastığınızda ışığın fotoğraf makinasının sensörüne ne kadar süre ile düşeceğini belirlersiniz. Fotoğraf makinalarında bu süreler 30 sn ile başlar 1/8000’e kadar devam eder. 1/8000 yani fotoğraf makinanızın ışığı içeri alan kapağı 1 saniyenin 8000 de 1’i kadar hızlı açılıp kapanır ve ışığı içeri alır. Göz kırpmanın 1 saniyenin 20 de 1’i olduğu düşünülürse bunun nasıl bir hız olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.

Örnek olarak koşan bir insanın fotoğrafını çekmek ve her hareketini net bir şekilde elde etmek istiyorsunuz. Enstantane değerini 1/10 (saniyenin onda biri) gibi bir değere ayarladınız. Evet koşan insanı belki yakaladınız ama ortam ışığı yetersiz ise fotoğraf makinanızın sensörüne düşen ışık az olacağı için karanlık bir fotoğraf elde edebilirsiniz.

Örnek olarak aşağıdaki fotoğrafta enstantane hızı fazla olduğundan sıvı parçacıkları havada fotoğraflanabilmiştir.

Amatör fotoğrafçılık

Diyafram Nedir?

Diyafram fotoğraf makinanızı doğrulttuğunuz objeden geçen ışığın ne yoğunlukta geçeceğini ayarladığınız kısımdır. Ben genelde diaframı şöyle anlatmayı daha basit buluyorum. Göz kapağınızı kıstınız böylece göz merceğinizden içeriye çok az ışık girdi. Göz kapağınızı açtığınızda da fazla ışık girdi ve etrafınız daha aydınlık oldu. Diyaframın fotoğrafçılıkta ışığın yoğunluğunu ve alan derinliğini ayarlama gibi iki temek fonksiyonu vardır.
Diyafram fotoğraf makinalarının üzerinde f değeriyle ifade edilir. F değeri ne kadar yüksek ise fotoğraf makinasının bıçakları o kadar kısık f değeri ne kadar düşükse fotoğraf makinasının bıçakları o kadar açıktır. Aralarında ters bir oran vardır.
Amatör fotoğrafçılık

FOTOĞRAFTA NESNELERİ KONUMLANDIRMA

İnsan gözünün fotoğraflarda ilk olarak nerelere baktıkları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir fotoğraf karesini 3 eşit parçaya böldüğümüzü hayal edelim. Eğer bir portre veya bir manzara fotoğrafı çekmiyorsanız kareyi ayırdığınız 3 eşit parçanın kesişim yerlerine çektiğimiz ve görülmesini özellikle istediğimiz nesneleri yerleştirebiliriz.

Bu kural fotoğrafçılıkta 1/3 kuralı diyerek geçmektedir.

Aşağıdaki görselde fotoğrafçının kelebeği nasıl kesişim noktalarına oturttuğunu görebilirsiniz.

Amatör fotoğrafçılık

Kompozisyonda unutmamamız gereken bir kuralda görülmesini istediğimiz nesneyi öne yerleştirmek görünmesini istemediğimiz bir nesneyi alan derinliği yaratarak arka pozisyona itmektir.

Böylece gözlemci tarafından görülmesini istediğimiz nesne ön planda daha fazla dikkat çekecektir.

Unutmayın fotoğrafçılık anı dondurmaktır. Işığı yakalamak hapsetmek ve geleceğe bir belge sunmaktır.
Kaynakça: Fotografium

Kasım 2021
Poligon Mühendislik - Murat ERÇELİK
Çözüm Mühendisi

Lean Manufacturing

LEAN MANUFACTURING

Lean Manufacturing: kısaca tanımlamak gerekir ise “Yalın üretim; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan, hata, maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirildiği üretim sistemidir.” Dr. Edward’ın “It’s not necessary to change. Survival is not mandatory.” sözüne nazaran dünyada son dönemlerde yaşanan ekonomik krizler düşünüldüğünde, üretim yapan neredeyse tüm sektörler için israf edilen malzemenin getirdiği mali yükümlülükten kurtulmak bir zorunluluk haline geldi. Bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için yalın üretim, 6 Sigma, Kaizen vb. sürekli iyileştirme metodolojileri, günümüzde birçok sektörde üretici kuruluşlar tarafından uygulanıyor. Tabii ki bu gibi tekniklerin kesin çözüm olacağını söyleyemeyiz. Eğer üreticiyseniz ve şirketinizin her gün büyüterek ilerlemesini istiyorsanız bu metodolojiler sizin için anahtar olabilir.

Ürün Alırken Önemli Olan Faktörler

Bir ürün satın alacağınız zaman 3 şey için her zaman en iyisini istersiniz; kalite, termin ve tabii ki fiyat. Ürünün satışı için en önemli kriterler olan bu kavramları, olabilecek en optimum seviyeye getirmek ancak sürekli iyileştirme ile mümkün kılınabilir. Eskisi gibi binlerce stok tutmak veya günler içinde ihtiyaç duyduğunuz bir malzeme için 1 aydan başlayan teslim sürelerini beklemek artık günümüzde yalnızca zaman ve maliyet kaybı. Uzun lafın kısası her geçen gün üretim yapan tüm sektörler için istenmeyen maliyetler yaratıyor. Bu maliyetler fiyatlara yansıdığında ise orta ve uzun vadede üretici için pazarda kaçınılmaz bir kan kaybına neden oluyor.

Geleneksel yöntemlerin doğurduğu gereksiz maliyetlerden kaçınmak adına son yıllarda imalat teknolojilerinde yeni arayışlar başladı. Bu arayışların meyvelerinden biri de son yıllarda popülerliği gittikçe artan eklemeli imalat teknolojisi oldu. Bugün otomotiv sanayi, makine sanayi, protez ve ortez üreticileri vb. birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Aynı zamanda prototip ve son kullanıcı ürünlerde farklı eklemeli imalat yöntemlerinin kullanıldığını görebiliyoruz.

Peki bu endüstriler eklemeli imalattan nasıl faydalanıyor?

Farklı birkaç parçadan oluşan ve enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilen bir montaj grubunu düşünün. Ayrıca aynı görevi yerine getirebilecek kabiliyette tek parça halinde kalıba ihtiyaç duymadan üretebildiğinizi hayal edin. Böylece bu elemanların her birinin farklı araç ve gereçlerle üretiminden doğan maliyetlerinden kurtulabilmek mümkün olurdu. Ayrıca, kalıp kullanmayacağınız için kalıp masrafından da tasarruf edebilirdiniz. Parçayı üretmek için kalıp üretimini beklemek zorunda olduğunuzu da düşünürsek zaman kazanmış da olurdunuz.

Lean Manufacturing

Daha basit bir örnek olarak otomobilinizi düşünün. Örneğin: otomobilinizdeki herhangi bir parçanın dokusunun, renginin, üzerindeki desenlerin sadece size ait olduğunu ve bir servet ödemek zorunda kalmadan isteğinize özel olarak imal edildiğini. Bu hepimizin isteyeceği bir şey olurdu değil mi?

Lean Manufacturing

Neden Hp Multi-Jet Fusion?

HP Multi-Jet Fusion teknolojisi kendine has özellikleriyle aslında hayal gibi gözüken uygulamaları hayata geçirebilen teknolojidir. Kendine has özellikleri ile bugün birçok firma ve sektör tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve az adetli seri imalat süreçlerinde etkinliğini kanıtlamış bir teknoloji olarak güvenle kullanılmaktadır. Rakip teknolojilere göre HP MJF teknolojisini güvenilir ve tercih edilir kılan en önemli özellikler;

 • Üretilen modellerde izotropiyi sağlar.
 • Rakip teknolojilere göre en düşük birim hacim maliyetine sahiptir.
 • İstenilen adette ürünü diğer teknolojilere kıyasla en kısa sürede üretebilmesidir.

HP MJF teknolojisi çalışma prensibini özetlemek gerekirse;

 • Toz halindeki polimer malzeme tablaya belirli bir katman kalınlığında serilir.
 • Bu tozun üzerine ink-jet baskı kafaları ile yapıştırıcı ve ayırıcı sıvılar (fusing agent ve detailing agent) püskürtülür.
 • Isıtıcı lambalar yardımıyla kızılötesi ışınlar verilerek yapıştırıcı sıvının bulunduğu bölgelerin kürlenmesi ve katmanın oluşması sağlanır.
Lean Manufacturing
Siz de MJF teknolojisini kullanarak maliyetlerinizi düşürebilir, daha sürdürülebilir ve daha ekonomik bir üretim sürecine ulaşabilirsiniz. Bu aşamada geriye yapmanız gereken tek bir şey kalıyor, o da en doğru çözüme ulaşmak için bizimle iletişime geçmek.😊

Kasım 2021
Poligon Mühendislik - Oğulcan AVCIOĞLU
Çözüm Mühendisi

Yapay Zeka

Yapay Zeka Hayatımızın Neresinde?

Yapay Zekâ; son zamanlarda en çok duyduğumuz ve popüler olan konulardan birisi. Peki nedir yapay zeka? Yoksa gerçekten düşünüldüğü gibi insanların yerini mi alacak?  Konuyu anlamlandırma sürecinde bir kesimi korkutuyor fakat bir kesimi ise oldukça heyecanlandırıyor demek yanlış olmaz.

Yapay zeka; diğer tüm ihtiyaçlar gibi insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Özellikle son dönemde yapay zekanın gelişmesi insanların iş yükünü azaltmaya çalışmasından kaynaklanmaktadır. Hadi konuyu daha ayrıntılı ele alalım.

Yapay Zeka Nedir?

En basit ifadeyle yapay zeka (AI), görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Yani aslında insanı taklit ederek o bilgilerden yeni analizler yapıp kendine yeni bilgiler üretmek diyebiliriz. Yapay zekanın amacının her ne kadar dünyayı ele geçirmek olduğu gibi düşünceler ortaya çıksa da yapay zekanın amacı insanların yerini almak değildir. Bunun aksine amaç insanları geliştirmek, işini kolaylaştırmak ve onlara katkı sağlamaktır.

Yapay Zeka

Şu anda yazdığım makaleyi bile robotların makine öğrenmesi aracılığı ile yazabilmesi mümkündür. Öyle ki 2020 yılında Open Al tarafından geliştirilen GPT-3 adlı yapay zeka; 500 kelimelik bir makale yazmıştır. Ayrıca sadece bununla yetinmeyip şiir yazabilme hatta bir bölümü verilen şiiri tamamlama gibi yetenekleri de mevcut. Oldukça şaşırtıcı bir gelişme değil mi? Bir bakıma yazarları taklit ediyor. Bunun yanı sıra sizin isteklerinize göre bir web sitesi bile tasarlama kabiliyeti de var.

Teknolojinin bu denli gelişmesi her alanı etkilediği gibi iş dünyasını da etkiledi. İş dünyasının her alanında yapay zeka kullanılmaktadır. Özellikle fabrikalarda çalışan robotlar bunlara verilebilecek en basit örneklerden yalnızca biridir. 

Yapay Zekaya Neden İhtiyacımız Var?

Tamamen biz insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Çünkü biz insanlar doğamız gereği her zaman daha iyisini isteriz. Fakat her insanın fiziksel olarak yapabileceği şeyler sınırlıdır. Ama makinelerde bu durum bunun tam aksinedir. İnsanlar yaptığı bir işi her zaman aynı doğrulukta ve hızda yapamazlar.

Yapay Zeka

Makinelerde ise bu durum böyle değildir Üstelik bu makineler geliştirilerek daha hızlı sürede ve daha az maliyetle de üretim süreçlerine dahil ediliyor. Yani yapay zekaya kendi yaşam kalitemizi arttırmamız için ihtiyacımız var ve bu istek her geçen gün daha da çok artıyor.

Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Etkiliyor?

 Yapay zekanın gelişmesi iş dünyasını olumlu yönde etkilediği gibi olumsuz yönde de etkilemiştir. Bazı mesleklerin ömrü tükenirken yeni mesleklere de kapı açmıştır. Yapay zekanın tehdit ettiği mesleklerden bazıları şunlardır:

finans-analistleri

Finans Analistleri: Geliştirilen algoritmalar ve trend analizi finans alanında oldukça verimli sonuçlar verebiliyor. Bundan dolayı finans analistleri gelecek adına yok olabilecek meslekler arasında yer alıyor.

Şoförler: Ulaşım alanında yapay zekâ çok sağlam adımlarla ilerliyor. Sürücüsüz(otonom) araçlar artık yaygınlaşmaya başladı. Bu da demek oluyor ki yakın zamanda şoförlere gerek kalmayacak. 

Özellikle otonom araçlardaki yapay zeka teknolojisi oldukça gelişmiş ve tam otonom sürüş özelliğini Tesla bu yıl kullanıma sundu. Bu konuda yapay zeka oldukça önemli bir yer tutuyor. Bir sürü kamera ve sensörlerden aldığı bilgileri analiz ederek en doğru kararı vermeyi sağlıyor.

Yapay Zeka
endustri-4-0

Çiftçiler: Tehdit altında olan bir diğer meslek ise çiftçiliktir. Özellikle Endüstri 4.0 bu alanda geliştirilmiş en güçlü  teknolojilerdendir. IOT(Nesnelerin İnterneti) sayesinde sensörlerden alınan değerler belirli algoritmalarla analiz yapar ve gerekli işlemler başlatılır.

Yapay Zeka Yeni Teknolojilere Ne Gibi Katkılar Sağlamıştır?

Bu teknoloji günümüzde birçok teknolojiyi geliştirmiştir ve biz bu teknolojileri çok sıklıkla kullanmaktayız. Aslında hayatımızın her köşesinde bir yapay zeka var. Bunların bazılarını sizler için derledim:

Görüntü İşleme

Görüntü işleme, elimizde bulunan görüntüden yeni bilgiler çıkarmamızı sağlayan teknolojidir. Özellikle son zamanlarda sıklıkla kullandığımız programlardan biri olan bu özellik de yapay zekayı kullanmaktadır: Google Lens. Google tarafından geliştrilen bu program kameranızdan çektiğiniz fotoğraflarla ilgili içerikleri derliyor. Örnek vermek gerekirse; telefonunuzdan çektiğiniz bir telefonun marka, model gibi bilgilerini size sunabiliyor. Sadece bununla sınırlı kalmıyor: metin çevirisi, ödev araması, restoran araması vb. gibi birçok özelliği de içinde barındırıyor.
google-lens

Yüz Tanıma Sistemi

Kameralar sayesinde çekilen fotoğraflar dijital hale getirilir ve piksellere ayrılır. Pikseller ise kodlara dönüştürülür. Ortaya çıkan bu kodlar yapay zeka sayesinde yorumlanır.

görüntü işleme yapay zeka

Ayrıca devletler tarafından da kullanılmaktadır. Polisler, tutukluların sabıka fotoğraflarını toplar ve bunları yüz tanıma veri tabanlarıyla karşılaştırır. Tutuklunun fotoğrafı çekildiğinde bu fotoğraf, polisin daha sonra gerçekleştireceği suç araştırmalarında taranması için veri tabanlarına eklenir. 

Son olarak günümüz teknolojisinin gelişmesi hayatımızı oldukça etkiledi. Kuşkusuz bunlardan birisi gizlilik. Her şey internete bu kadar bağlıyken ne kadar güvende olduğumuz ise şüpheli. Her ne kadar yapay zeka bize katkı sağlasa da tüm verilerimizin internet üzerinde olması ve yapay zekanın gelişmesi için kullanılıyor olması insanları tedirgin ediyor.

Başlık metninizi buraya ekleyin

Ekim 2021
Poligon Mühendislik - Haydar Ali SATAR
Bilgi İşlem Sorumlusu

Oyunlar ve Teknoloji

Oyunlar ve Teknoloji

Oyunlar ve Teknoloji; günümüzde en fazla konuşulan konular arasında. Yetişkinlere göre her ne kadar bilgisayar oyunları kişisel gelişime fayda sağlamayan ürünler olarak görülse de oyun otoriteleri strateji geliştirme konusunda faydalı olduğunu savunuyor.

Günümüzde internette popüler hale gelen oyunların oyuncu kitlelerine baktığımızda; onların gerçekten yetişkin olduklarını anlıyoruz. Yoksa bilgisayar oyunları artık çocuklar için değil mi?

Oyuncuların İsteklerini Karşılamak Pek Kolay Değil

Bilgisayar oyunlarına artan ilgi ve istek, oyun üreticilerini ve bilgisayar donanımı şirketlerini, kendilerini geliştirmeye zorlamıştır. Bu, oyuncuların her oyunun bir öncekinden daha iyi olmasını istediği bir şey. Ancak bunun oyun şirketi üzerinde çok fazla baskı yaratacağını tahmin etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda donanımsal / fiziksel olarak da birçok sorunla da karşılaşmaya sebebiyet veriyor. Madalyonun diğer yüzünde oyuncuların yaşadıkları problemler ise yüksek PING, LAG, FPS-DROP, çok nadir de olsa oyun bugları, annelerden gelen çöp attırma arzusu 🙂 olarak öne çıkıyor.

Why-Esports-in-Schools-Is-a-Good-Thing

Oyun ne kadar çok içeriğe sahipse, oyunun görüntü ve ses kalitesinin yüksek olması da o kadar önemlidir. Oyun meraklıları uzun süre ekran başında kalma sürelerini daha keyifli hale getirmeyi de istiyor. Bu tatmini sağlamak için çeşitli oyun donanımı ve platformları kullanılabiliyor. . Aynı şekilde, oyun geliştiricilerin daha kaliteli oyunlar yaratması için daha üretken bir çalışma ortamına olan ihtiyaç giderek artıyor.

Yüksek çözünürlüklü grafiklere ve yüksek yenileme hızlarına (FPS) olan talep, oyun ve oyuncu dünyasında mükemmel tercihi yapma noktasında gamerları önemli ölçüde etkiliyor. Üstelik bu teknolojiler yalnızca E-spor için değil günümüzde değişen tüketici alışkanlıklarının teknoloji entegrasyonu konusunda yön verdiği televizyonlarda, telefon ekranlarında ve  yeni kameralarda da kullanılıyor.. Diğer bir deyişle, gelişen teknolojinin hayatımızın her alanına etki etmesiyle oyuncular temas ettikleri her alanda aynı deneyimi yaşamak istiyorlar.

Teknolojinin hızlı evrimi birçok konuda oyun sektörüne de olumlu yönden yansıyor. Örnek vermek gerekirse; E-Spor finalinde League Of Legends oyununda Riot Games ekibinin yaptığı inanılmaz birkaç tane açılış töreni bulunmakta. 12D; oyun karakterlerini sahne showunda adeta ete kemiğe bürünmüş, oldukça gerçekçi hologramlar haline getiriyor.

Teknolojinin bu denli gelişmesi bazı oyun mantıklarını da aşarak yeni bir çağa adım atmamızı sağladı. VR Teknolojisi ile gelişen bir oyunda bulunduğunuzu farz edin siz ne hareket yaparsanız sizin karakteriniz de aynı hareketleri yapıyor inanılmaz değil mi? 

Elektronik Spor

Elektronik spora olan ilgi şu aralar bir hayli arttı. Hatta neredeyse eminiz ki; her bir gamer mutlaka aklına bir kere E-Sporcu olmayı getirmiştir. Gerek pandemi süreci, gerek teknolojinin ilerlemesi ile kurumların da Elektronik Spor ile uğraşan takımlara maddi ve manevi destek vermesi Elektronik Sporu popüler bir seviyeye taşıdı.

Oyunlar ve Teknoloji

Günümüz oyunlarından bir anekdot vermek isterim. League of Legends gibi MMORPG oyunlar olsun ya da FPS oyunları olsun, E-Spor takımlarının kullandığı silahlar veya oyun karakterleri metayı belirlemektedir. Metaya göre de oyun geliştiricileri karakterleri / silahları ona göre nerf, buff veya rework getirmektedir. Kendi elonuzu veya rankınızı geliştirmek istiyorsanız mutlaka E-Spor müsabakalarını izlemelisiniz.

Oyunlar Teknoloji ve Gündelik Yaşantımız

Daha profesyonel bir hayata örnek olarak; diyelim ki iş yerinde bir çalışansınız ama ofis ortamından ziyade remote çalışıyorsunuz. Toplantı katılımcıları, kullandıkları 3D gözlük ve vücut aksesuarları ile donatılmış sanal bir toplantı odasına geçebilir. Herkes o odada birbirinin sanal görüntüsünü bir film sahnesi gibi görebilir. Bunun ne kadar olası olabildiğini bilmiyoruz ama evde ve konferans odasında kanepede oturduğunuzu hayal edin. Bir masa, sandalyeler ve katılımcılar ile bu oda, toplantıya odaklanmanızı ve gerektiğinde sunum yapmanızı sağlar. Hatta ve hatta 3D Tarayıcılarımızın kompanentlerinden olan VR teknolojisi ile taranan datayı 3 boyutlu bir şekilde görmeniz bile mümkün. Yakın zamanda facebook çalışanları için bu ortamı yaratmak üzerine çalıştığı bir demo da yayınladı. Dolayısıyla firmaların bu konuda adım attığını da söyleyebiliriz.

Oyunlar ve Teknoloji

Diğer bir örnek ise; bilgisayar kontrollü üretim teknolojisini kullanan otomobil üreticilerinin sanal ortamlarda üretilen araçları ve malzemeleri inceleyebilmeleri ve süreçleri gerçekleştirebilmeleridir. Sanal gerçeklik yalnızca üretim alanında değil doğru bilgisayar oyunda kullanıldığında oyuncu, çeşitli durumlarda arabasının nasıl göründüğünü gözlemleyebilir.

Sanal bir eve ne dersiniz? Çeşitli simülasyon oyunlarının geliştirdiği teknolojiyi kullanarak sanal dairenize götürmek istediğiniz eşyaları denemek için fırsatlar bulabilirsiniz. Ayrıca, bu teknolojiler eğitim amaçlı kullanıma yönelikte geliştirilmektedir. Sanal golf oyunları ve spor aktiviteleri ile ev ortamınızda sevdiğiniz spor aktivitelerine katılabilirsiniz. Tüm bu teknolojilerle geliştirilen hızlı bilgisayarlar, işletim sistemleri, ekran kartları ve bellek yapıları, donanım üreticilerinin mevcut ve gelecekteki hedefleridir. Teknolojinin hem oyuncuları hem de teknoloji meraklılarını mutlu etme çabaları, hayatı kolaylaştırmak için farklı yaklaşımlarla sorun çözümlerinde ihtiyacımızı karşılıyor.

Kaynak:TechCrunch viewsonic

Eylül 2021
Poligon Mühendislik - Olgun ORHAN
Bilgi İşlem Sorumlusu

Sağlık Hizmetleri için Kapsamlı 3D Çözüm

Sağlık Hizmetleri için Kapsamlı 3D Çözüm

3D Tarayıcı ile Sağlık Çözümleri

Yakın zamanda, Manchester General Hospital’da iReal 3D tarayıcıyı yüz onarımı ve yeniden şekillendirmeyi uygulayan bir deney gerçekleştirildi. iReal 3D tarayıcı, omurga düzeltici tedavi ve protez özelleştirme sürecine dahil edildiği bir case study çalışması olarak uygulandı. 3D vücut taraması, klinik uygulamalarda teşhis ve tedavi amacıyla hastaların fiziksel verilerinin elde edilmesi için her zaman bir talep olduğundan, sağlık alanında uygulama için büyük bir potansiyeldir. Röntgen, BT, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), hastaların iç formunun 3D görüntülerini oluşturmak için kullanılmaktadır. Karşılaştırıldığında; 3D vücut taraması insan vücudunun dışıyla ilgili verileri toplamak için tasarlanmıştır.

3D veriler; yapay uzuvlar, protezler, rehabilitasyon koruyucuları ve ortopedik destek gibi hastalar için tıbbi ürünlerin özelleştirilmesinde uygulanabilmektedir. Vücudun 3D verilerini toplarken kullanıcıların en çok önemsediği şey taramanın güvenli, rahat, temassız, etkili ve kesin olup olmadığıdır. Güvenlik ve rahatlık, insan vücuduna 3D tarama uygulamak için iki ön koşuldur. Çünkü mutlak güvenlikten emin olamayacak hiçbir teknoloji insan vücuduna uygulanamaz. İkinci önemli nokta ise; insan vücudu karmaşık bir çerçeveye ve büyük bir esnekliğe sahip olmalıdır.

Tıbbi 3D tarama genellikle hastalardan teşhis amacıyla hedef parçaların ele alınmasını gerektirir. Ayrıca bazı hastalar gerekli tetkiklerin yapılması konusunda ciddi travmalar yaşarlar. Tüm bu faktörler, temassız ölçümün vücut verilerinin alınması için en iyi yol olduğunu gösterir. Son olarak, hastalar için teşhis ve tedavi hizmetlerinin sağlanmasında etkinlik ve kesinlik gerekli koşullardır. Yüksek verimlilik, hastaların acılarını hafifletmeyi amaçlar. Hassasiyet de 3 boyutlu taramada öne çıkan noktalardan olurken hastaların bireysel özelliklerine kusursuz bir şekilde uyan özelleştirilmiş yapay uzuvlar, protezler ve rehabilitasyon koruyucuları gerçekleştiren tutarlı tarama sonuçlarına atıfta bulunmaktadır.

Yüz Onarımı ve Yeniden Şekillendirme

Manchester General Hospital’da rehabilitasyon uzmanı olan Olive Burley, iReal 3D tarayıcının yüz onarımı ve yeniden şekillendirme deneyindeki performansını değerlendirmiştir. “Denediğimiz diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, iReal body 3D tarayıcının hastane ortamındaki tüm gereksinimleri ve uygulamaları karşıladığını gördük. Birkaç dakika içinde, iReal kaşlar, ince çizgiler, kırışıklıklar ve gözler gibi ayrıntıların yüksek kaliteli taramasını gerçekçi doku yakalama ile tamamlamaktadır.” şeklinde yorumlamıştır. Daha sonra ilgili veriler özel tasarım yazılımlara aktarılarak hastaların kişiye özel protezler yaptırabilmesi sağlanır. Örnek olarak rinoplasti (burun estetiği) ile, özelleştirilmiş protezler verilebilir. Hasta ile iletişim kurmak amacıyla bir 3D implantasyon efekti oluşturmak için operasyondan önce 3D tarama planlanır. Ayrıca vakanın operasyon planı da kaydedilmektedir.

3D Tarayıcı ile Omurga Düzeltme

Kunming Dijital Ortopedi Tıp Teknoloji Merkezi, skolyoz düzeltme işlemlerinde iReal 3D tarayıcıyı kullandı. Omurga deformitesi adolesan sağlığını etkileyen yaygın hastalıklardan biridir. Orta derecede idiyopatik skolyoz için konservatif tedavinin en etkili yolu ortezdir. Şu anda, skolyoz düzeltici ortez, çoğunlukla uzun bir üretim süreci gerektirerek yapay olarak yapılmaktadır. Buna karşılık, iReal 3D tarayıcı ile 3D yazıcı kombinasyonu, ortez üretimini daha verimli hale getirmektedir. Ayrıca görünmez ışık taraması hastaların psikolojik rahatsızlıklarını azaltabilmektedir. Bu model özellikle özel psikolojik hastalıklardan muzdarip hastalar için daha uygundur.

3D Tarayıcı ile Protez Uygulaması

Protez, 3D tarama uygulamasının oldukça olgunlaştığı bir alandır. Dongguan Teknoloji Üniversitesi, 3D Baskı ve Akıllı Üretim Araştırma Merkezi, iReal 3D tarayıcı ile bir dizi 3D protez çözümü geliştirmiştir. Süreçte önce hastanın 3D verilerini tarayarak datası alınmış, ardından genel protezin tüm bileşenlerini taranarak, veriler birleştirilmiştir. Bu 3D çözüm, hastalarına hizmet eden sağlık çalışanları için daha bilimsel ve kişiselleştirilmiş tedavi ve rehabilitasyon planları sağlamaktadır.

3D Tarayıcı

Yüksek performanslı kompozit malzeme ile ortak yapı tasarlayın ve eksiksiz 3D baskı yapın.

3D Tarayıcı

3D verileri elde etmek için iReal 3D tarayıcı ile temassız bir şekilde tarayın.

3D Tarayıcı

Bitmiş protezi yazdırın ve biyonik eklem cihazını monte edin.

Tıbbi Rehabilitasyon için Kapsamlı 3D Çözüm

ScanTech’in sundukları 3D tarama hizmeti ile sınırlı değildir. Taramadan sonra ikincil tasarıma daha fazla dikkat edilmesi gereklidir. Bu aynı zamanda kullanıcıların en çok önemsediği konudur. 3D veriler, rehabilitasyon müşterileri için entegre bir çözüm sağlamak amacıyla 3D yazıcıya taşınabilir. Tasarım yeniden şekillendirme yazılımına ve oyma makinesine sorunsuz bir şekilde aktarılabilir. Kullanım sürecini göstermek için ortak bir tasarım yazılımı olan Rodin4D kullanılır. Rodin4D, protez ve ortez tarafından tasarlanan ve geliştirilen protez ve ortezleri yeniden şekillendirmek için özel olarak kullanılan bir CAD-CAM sistemidir. 3D tarayıcı tarafından elde edilen verilere dayanarak 3D model tasarımı yapabilir. Yazılım içerisinde bazı temel protez ve ortez türleri bulunmaktadır.

İnsan vücudu 3D modellerinin referans çizgileri yeniden hizalanabilir ve ayarlanabilir. İnsan vücudu gerçekten karmaşıktır. Kısa sürede ince ve eksiksiz 3 boyutlu veri elde edebilen 3 boyutlu tarama, yapay uzuv, protez ve diş tellerinin imalatını kolaylaştırmasıyla öne çıkmaktadır. Böylelikle de hastaların bireysel taleplerini karşılamada tam anlamıyla çözüm sunar.

Tabii ki, 3D tarama, hastalık değerlendirmesi, temel araştırma ve klinik öğretim gibi diğer tıp dallarında da araştırılmaktadır. Son olarak bilim ve teknolojide sürekli ilerleme kaydederek, tıbba daha büyük katkı yaratacağına ve hastalar için daha verimli ve kesin tedavi yöntemleri sağlayacağına inanmak için bir çok nedenimiz var.

Kaynak : Scantech

Haziran 2021
Poligon Mühendislik - Şevval Şahin - Ömer Faruk Aydın
Team Member - Preseller

3D Ölçümün Avantajları

3D Ölçümün Avantajları

Döküm Yöntemiyle Üretilen Ürünlerin 3D Tarayıcı ile Kalite Kontrolü

3D tarama iş akışının her aşamasında bize yardımcı oluyor. Özellikle döküm endüsrisinde yapılan işlemin 3D tarayıcı vasıtasıyla çıktısının kontrolünün yapılması önemli bir aşamadır. Kalite kontrol, döküm endüstrisinin de vazgeçilmez bir parçasıdır. 3D ölçüm teknolojisinin dahil edilmesi, kalıbın yapımına yardımcı olur. Ayrıca 3D Model oluşturmasına, yapılan işlerin denetlenmesine ve diğer işleme süreçlerine yardımcı olabilmektedir, işleme süresini kısaltabilmektedir ve verimliliği artırabilmektedir

3D Tarayıcı ile Karşılaştırıldığında Geleneksel Yöntemin Eksiklikleri

Geleneksel ölçüm yöntemleri arasında cetvel, tel çekme makinesi ve CMM bulunmaktadır.

Cetvel: Genellikle, cetveller düzensiz veya büyük dökümleri ölçemezler, bu yöntem aynı zamanda çok fazla zamana mal olur ve büyük bir sapmaya neden olmaktadır.

Tel Çekme Makinesi: Eğimli yüzeyler ve kör noktalar bir yana, dökümün sadece bir kısmını ölçebilmektedir. Bunun yanı sıra, günümüzde giderek daha fazla ürün 2B çizim yerine 3B veri sağlıyor. Bu da ayrıca tel çekme makinesine bir sınırlama getirmektedir.

CMM: Hassas ölçüm imkanı verir ancak maliyeti yüksektir.

SCANTECH 3D Tarayıcının Sağladığı Avantajlar

Temassız: SCANTECH 3D tarama teknolojisi, 3D nokta bulutu verilerini kısa sürede elde edebilen temassız bir veri toplama sistemi kullanmaktadır. Temaslı ölçüm ile karşılaştırıldığında, temassız ölçüm; kompleks yapının tüm yüzeylerini tarayabilir ve tüm verileri hatta kör noktalardaki verileri bile elde edebilmektedir.

Tam Yüzeyi 3D Tarama: Tam yüzey tarama, tüm kompleks yapının yüzeylerinin nokta bulutu verilerini yüksek hızda toplar. Eğimli yüzey taramadan gelen verinin geçerli olduğu aralıkta elde edilmesine de yardımcı olmaktadır.

Taşınabilir ve Esnek: Elde taşınan bir tarayıcı, açıyı esnek bir şekilde değiştirebilir. Dar boşlukları ve dökümün iç özelliğini tespit etmek için de uygundur.

3D Tarayıcı ile Tarama Denetimi

1000 mm uzunluğunda ve 800 mm genişliğinde olan aşağıdaki resimde olan döküm, derin boşluklu yapılara ve ince duvarlara sahiptir. Bu nedenle 10 dakika içinde 3D tarama yapabilen PRINCE el tipi 3D tarayıcı kullanılmıştır. Taramadan elde edilen veriler, daha sonra CAD modelleriyle karşılaştırmak için kullanılmaktadır. Ayrıca boyut inceleme raporlarının yanı sıra renk haritaları oluşturmak için kullanılabilmektedir. Normalde tespit edilmesi zor olan iç boşluk ile ilgili olarak, PRINCE, 315 × 165 × 105 mm boyutu sayesinde boşluğun içine konulabilir, iç 3D verilerini elde edebilir. SCANTECH 3D tarama çözümü, düzenli ölçüm sürecini basitleştirdi. Tarama sonucu, programlama için doğrudan kullanılabilmektedir böylece  malzeme maliyetinden ve zamandan oldukça fazla tasarruf sağlar.

Ağaç Oymacılığı 3D Tarayıcıyla Karşılaşırsa Ne Olur?

3D oyma ekipmanının ağaç oymacılığı endüstrisinde yaygınlaşmasıyla birlikte, bir CNC 3D oyma makinesi, geleneksel oyma yöntemlerine kıyasla iş akışlarını büyük ölçüde basitleştirmiştir. Aynı anda birkaç üretim yapılmaktadır. Akıllı üretim veya 3D baskıyı gerçekleştirmek için programlamayla birleştirmek gerekmektedir. Bunun için 3D şekillendirmeden önce eksiksiz bir 3D model elde etmek vazgeçilmezdir. Bununla birlikte, geleneksel 3D modelleme, karmaşık dokularla uğraşırken iki eksiklikle karşı karşıyadır: ilk olarak uzun modelleme döngüleri oluşturmak zordur. Ayrıca emek gerektiren karmaşık ahşap oymaları doğru şekilde modellemek zordur. Bu nedenle, etkili ve basit bir 3D model oluşturma yöntemi kullanılır. Bu da ağaç oymacılığı endüstrisinde büyük bir önem taşımaktadır.

3D Tarayıcı

Peki Müşteri İhtiyacı Nedir?

Bu alanda yüksek hassasiyetle ölçümleme yapabilmek öne çıkıyor. Scantech’in son mavi ve kırmızı lazer özelliğini bünyesinde barındıran PRINCE 3D tarayıcısı sayesinde oldukça hassas ölçümler yapabilmeyi mümkün kılıyor.

ScanTech 3D çözümü

Gereksinimler, ortaya çıkan yenilikçi teknolojileri yönlendirir. Günümüzde 3D tarama teknolojisi, yüksek doğruluğu ve verimliliği nedeniyle kademeli olarak çeşitli alanlara uygulanmaktadır. ScanTech PRINCE 3D tarayıcı, hem kırmızı hem de mavi lazere sahip, gerçekten kolay kullanım ve yüksek detayın mükemmel bir kombinasyonunu gerçekleştiren dünyanın ilk 3D tarama aracıdır. Nasıl yapılması gerektiğini özetlersek;

-Taranacak dataya markerları yapıştırın

-“Data Protection” a basarak datayı saklayın

-Küçük markerları farklı noktalara yerleştirin

-Büyük markerları çıkarın ve elde edilen datadan da silin

-Büyük markerların sebep olduğu kayıp noktaları birleştirin

-“Data Protection” düğmesini açın ve marker noktalarını silin

Kaynak : Scantech

Haziran 2021
Poligon Mühendislik - Şevval Şahin - Ömer Faruk Aydın
Team Member - Preseller

3D Teknolojileri

3D Teknolojileri

3D Teknolojileri Hakkında Temel Bilgiler

D (Dimension) boyut demektir. 3D ise; Bir cismin, genişlik (en), yükseklik (boy) ve derinliğinin olması halidir. Üç boyuttan söz edebilmemiz için mutlaka ama mutlaka genişlik ve yüksekliğin yanında, derinliğinin de olması gerekir. Aksi halde sadece en ve boy olduğunda 2D, 2 boyutlu olmuş olur. 3D teknolojilerin hayatımıza girmesiyle pek çok alanda iş yapış şekillerimiz değişti. Günümüzde 3 boyutlu yazıcı teknolojisi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlara örnek olarak endüstriyel imalat, tıp ve sağlık, havacılık ve uzay, mimarlık ve inşaat, savunma sanayi, tekstil, gıda, eğitim verilebilir. Eğitim başlığı 3 boyutlu yazıcılar için stratejik bir öneme sahiptir.

3D Yazıcılar

Her şeyden önce dijital (sanal) ortamda, tasarlanmış olan cisimlerin, ısıl ve kimyasal işlemlerden geçirilerek onları, somut formlara dönüştüren prototipleme makinalarıdır. Burada önemli olan tasarımdır. Bunuda belli başlı CAD (Computer Aided Design) Bilgisayar Destekli Tasarım programları yardımı ile yapabiliriz. Ayrıca çizim olmadığı durumlarda 3 boyutlu tarayıcılardan yardım alabiliriz.

 

3D Yazıcılarda Üretim Teknolojileri

3D Teknolojisi

1-) SLA 3D Teknolojisi (Stereolithograpy)

Geleneksel bir üretim teknolojisidir. Üretim tablasına dökülen foto polimer (reçine) UV-LED ışık kaynağında belli bir dalga boyunda vurulmaktadır. Daha sonra noktasal olarak model kürlenmektedir (sertleşir).

Görseldeki  Zortrax marka Inkspire modelimizde SLA üretim teknolojisi kullanılmaktadır. Ayrıca karmaşık geometrili ve yüzey kalitesi yüksek nesnelerde kullanmaktadır.

Düşük katman kalınlığına sahip olması en önemli avantajlarından bir tanesidir. Otomotiv, mühendislik, kuyumculuk, kalıpçılık, gıda, döküm ve dental alanlarda tercih edilmektedir.

2- SLS 3D Teknolojisi (Selective Lazer Sintering)

Her şeyden önce toz formundaki malzeme katmansal olarak füzyonlanıp (birleştirilip) kürlenmektedir. Adetli ürünler için kullanılmaktadır. Daha sonra hammadde olarak termoplastik (naylon ve polyamid) dahil olmak üzere, bu malzemelerin toz formları kullanılır. Bununla birlikte  mekanik, fonksiyonel, esnek, küçük ve orta ölçekli parçaların, destek yapısı gerektirmeden üretimini yapabilirsiniz. Maliyetli makinalardır. Ayrıca Burada SLA teknolojisindeki gibi noktasal ışık atımı yerine, bölgesel ışık atımı yapılır. SLS’de malzeme avantajı vardır. Ayrıca Başta (naylon ve polyamid) olmak üzere alaşımlı Alüminyum, Karbon ve Polyamid malzemeleri de kullanılır. Özellikle karmaşık geometrilerde çok başarılıdır. Mesela menteşe, tırnak ve klips gibi hareketli malzemelerde yaygın kullanılır. Son olarak uygulandığı alanlara değinecek olursak Mimari, Beyaz eşya ve Elektrik Elektronikte sıkça kullanılan alanlardır.

3- FDM 3D Teknolojisi (Fused Deposition Modeling)

Sıcak başlık (Nozzle) yardımı ile eriyen malzemeyi, model tablası üzerine döker. Daha sonra katmansal olarak üretim gerçekleştirilir. FDM teolojisindeki ürünlerimiz Zortrax marka, Endureal model, M200 Plus. FDM teknolojisindeki kullanılan termo plastiklerden bazıları (ABS, PLA, ASA, PETG, PEEK, Ultem, PEI 9085), bu malzemeler filament diye isimlendirilen, tele benzer bir formdadır. Sonuç olarak  FDM’in en önemli avantajlarından bir tanesi uygun maliyetli olmasıdır. Ayrıca basit tasarımlı modeller, prototipleme, fonksiyon uygulamaları, dış ortam ve büyük model üretimlerinde kullanılır. Son olarak Otomotiv, Beyaz Eşya, Eğitim, Savunma Sanayi gibi sektörlerde sıkça tercih edilmektedir.

4-Poly Jet 3D Teknolojisi

SLA teknolojisine benzemektedir. Damlacıklar halinde, üretim tablası üzerine püskürtülen foto polimer canlı (reçine) UV ışığı yardımı ile katmanlaştırılarak, katılaştırılmaktadır. Ayrıca yine SLA teknolojisinde kullandığımız reçineleri bu teknolojide de kullanabiliriz. Son olarak Hızlı prototipleme, esnek ve yüksek hassasiyetli malzemeler üretebiliriz. Yine hareketli aletler (Menteşe, klips) gibi parçaları üretebiliriz. Bununla birlikte  Poly Jet teknolojisinin uygulandığı alanlar; kavramsal modeller, prototipler ve silikon kalıplardır.

5-) MJF 3D Teknolojisi (Multi Jet Fusion)

Her şeyden önce 2D yazıcılarda uygulanan teknolojinin aynısı, MJF teknolojisi ile 3D yazıcılarda da uygulanmaktadır. Bu durumu ile Poly Jet teknolojisine de benzemektedir. Toz (PA 12) malzeme, üretim tablası üzerine serilmektedir. Daha sonra saniyede 30 milyon damlacık halinde, yardımcı ajanların (Fusing ve Detailing agent) eritilmesi ile katmanın kalınlaşması ve modelin ortaya çıkması ile tamamlanmaktadır. Ayrıca işlem başlamadan önce her zaman termal kontrol gerçekleşmektedir. HP 540/580 ve 5000 serileri bu teknoloji için en güzel örneklerdir. Aşağıda HP 500  ve HP 5000  serilerinin görsellerini görebilirsiniz.

 • Bu teknoloji özellikle, karmaşık geometrili parçalarda ve son parti parça üretiminde kullanılmaktadır.
 • Mekanik-Fonksiyonel özellikli prototip üretimlerinde tercih edilmektedir. Seri (çoklu adetli) üretimlerde tercih edilmektedir.
 • Parça üzerinde revizyon ve izotropik parça yapabilmektedir.    
 • SLS teknolojisine göre, 10 kat daha hızlı çalışmaktadır.
 • Yüksek ölçüde, geri dönüşüm sayesinde parça başı düşük maliyet çıkarmaktadır.
 • PA11, PA12, PA12 GB, TPU ve PP (Pro Pilen) malzemelerini kullanmaktadır.
   İzotropi: Cisimlerin, nesnelerin veya modelin fiziksel ve mekanik özellikleri bakımından bağımsız olmasıdır. Ayrıca MJF teknolojisi ile üretilen parçalar, evrende her konumda aynı mekanik özellikleri barındırır.

 

3D Tarayıcılar

Her şeyden önce modelin geometrisi ve şekli ile ilgili data (veri) toplayarak üç boyutlu analiz yapan bir cihazdır. Aslında yüzeylerin kalite kontrolünü de yapar diyebiliriz. Yakalanan yüzey geometrisi daha sonra  3D modele işlenmektedir. Son olarak yeniden fiziksel görünüm oluşturulup, bilgisayar ortamında görüntülenmektedir.Scantech marka, KSCAN modelimizi sol tarafta görebilirsiniz. Bununla birlikte Otomotiv, Havacılık ve Uzay Sanayi, Makine, Plastik Sanayi, Kuyumculuk, Endüstriyel Tasarım, Mühendislik, Üretim ve Medikalde kullanılır. 3D tarama işlemi sırasında nesnenin (geometrinin) rengi, boyutu ve görseli hakkında, bizlere hassas ve net sonuçlar verir.

Nisan 2021
Poligon Mühendislik - Ceyhun Akçael 
Çözüm Mühendisi - Field Solution Engineer

Yeteneğin Çeviklikle Buluşma Hikayesi

Az Adetli İmalat Teknolojisi

Yeteneğin Çeviklikle
Buluşma Hikayesi

3D printer model seçimi sürecin başında atılması gereken en önemli adımdır.
Örneğin üretim şirketleri, onlara rekabet avantajı sağlamak için bu teknolojiyi üretim süreçlerine entegre ettiler. Bu devrim bir ya da birkaç pazarla da sınırlı değildi. Sonuç olarak pek çok markanın C level yöneticilerinin de aynı fikirde olduğu konu; bu yöntemle teoriyi pratiğe dökebilme yeteneğidir.
Endüstri liderlerinden pek çoğu örneğin BMW bir çok parçanın üretiminde MJF teknolojisini kullanıyor. Aynı şekilde start-uplar için ise kişiselleştirilmiş ürünlerin üretiminde yine oldukça etkin bir yöntem olarak kullanılıyor. Sonuç olarak hepsinin birleştiği bir nokta var. O da büyük resmi görmeleri…
3D printing çığır açan bir teknoloji olmakla birlikte inanılmayacak düzeyde yeni fırsatlar da sunmakta.

Tüketici Ürünleri için 3D Printer Model Seçimi

Prototiplemeyi unutun! Pek çok ileri görüşlü lider 3D printing yöntemini kullanarak MJF teknolojisinin avantajlarından yararlanıyor ve böylelikle nihai kullanıma yönelik ürünler üretiliyor. Ayrıca Dünyada çok az markanın sahip olduğu HP’ye ait özelliklerden biri de parçaları çok hızlı üretebilme kabiliyetidir. Sonuç olarak geleneksel üretim yöntemlerine göre kaliteli parça üretebilme yetkinliğiyle pek çok marka için “game changer” olarak kabul edilmektedir.

3D Printer Model3D Printer Model- 3 Boyutlu Tarama - 3D Printer - Ucuz 3D Printer- Ucuz Filament - Filament - Ücretsiz Baskı

İşin özünde önemli olan sadece fiyat avantajı sağlamak ve ürünlerde kişiselleştirme imkanı değil aynı zamanda HP markasıyla çalışma ve hız avantajı yaratmasıdır. Sonuç olarak Müşterilere satın aldıkları ürünleri hızlı şekilde teslim alabilme imkanı vermesiyle de öne çıkar. 3D printing dünyası şimdiye dek bu kadar hızlı üretim özelliği olup, müşteri tatmini sağlayan ürünler üretememişti

3D Printer Model- 3 Boyutlu Tarama - 3D Printer - Ucuz 3D Printer- Ucuz Filament - Filament - Ücretsiz Baskı

HP ile 3D Printer Model'in Otomotiv Endüstrisindeki Yeri

3D Printer Model- 3 Boyutlu Tarama - 3D Printer - Ucuz 3D Printer- Ucuz Filament - Filament - Ücretsiz Baskı

Otomotiv endüstrisi, 3D baskının sağlayabileceği rekabet avantajını görmekte hızlı davrandı ve böylece geleneksel imalatın ötesine geçmiş oldu. BMW Group’u ele alalım. Üretim süreçlerinin bir parçası olarak HP Jet Fusion 3D 4200 ‘ü kullanıyorlar. Metal olmayan katmanlı imalat teknolojileri yöneticisi; Dr. Dominik Rietzel, otomotiv standartlarımızı üst düzeye çıkaran  HP’nin Multi Jet’ini üretim proseslerine entegre ederek Fusion teknolojisini kullanmaktadır.

BMW i8 Roadster için yöneticiler, üretim ekipleri gibi dayanıklı, sağlam nihai parçalar üretmeyi mümkün kıldığını söylemektedirler. Ayrıca güvenilirlik gerektiren karmaşık parçalar için işlevsellik anlamında mükemmel eklemeli imalatın gücüne de örnek oluyor. Bununla birlikte HP gibi ortaklarla beraber gelecekteki olasılıklar konusunda da heyecanlı olduğunu vurguluyor. Sonuç olarak sektöre yön veren markalardan HP ile iş birliği yapan yalnızca BMW değildir. Mesela Volkswagen’de yeni aracı T-Cross SUV modeli üretiminde her bir parçayı MJF teknolojisiyle üretti.

Az Adetli İmalat Teknolojisi

Endüstriyel Alanda Sağladığı Avantajlar

Son teknolojiyle evrilen HP; günümüzde endüstriyel üretim süreçlerinin parçası haline gelmiştir. HP yazıcılar 2014 yılında ilk 3D MJF teknolojisiyle, 3D yazıcı pazarına girerek  çığır açtı. Ayrıca bu teknolojiyle HP, her bir vokselin renk, esneklik, şeffaflık vb. birçok özelliğini kontrol edebilmiştir. Sonuç olarak Poligon Mühendisliğin üretim proseslerinde kilit rol oynayan MJF, kullanıcıların taleplerine rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Mart 2021
Poligon Mühendislik - Şevval Şahin - Ömer Faruk Aydın
Team Member - Preseller

Topoloji Optimizasyonu Yaklaşımıyla Ürün Geliştirme

topoloji-optimizasyonu-yaklasimi-ile-urun-gelistirme

Topoloji Optimizasyonu Yaklaşımıyla Ürün Geliştirme

Topoloji Optimizasyonu ile birlikte teknolojik gelişmeler ve rekabetçi ortam, farklı fonksiyonları bir arada barındıran ürünler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kimi ürünler görselliği ile ön plandayken, kimi ürünler de işlevselliği ile ön plana çıkıyor. Özellikle otomotiv ve havacılık sektörleri teknolojinin lokomotifi konumunda bulunmaktadır.
Otomotiv endüstrisi tasarımlarıyla üzerimizde büyüleyici etkiler bırakırken, iç mekanizmalarında oldukça sağlam ve hafif tasarımlara sahip ürünlere ilgi duymaktadır.

Malzeme bilimi de bu çağa ayak uydurmak için her geçen gün ürün gamını genişletirken, en fazla üzerinde durdukları şey, düşük yoğunluklu fakat yüksek teknik özelliklere sahip malzemeler türetmektir. Tabi malzeme bilimi ile birlikte üretim yöntemleri de gelişmekte. Çağın tartışmasız yükselen yıldızı olan 3 boyutlu yazıcılar, enjeksiyon üretim teknolojisinin tahtına sallamaktadır.

Topoloji Optimizasyonu ile 3 Boyutlu Yazıcılar

3 boyutlu yazıcıların en önemli kıstası geleneksel üretim yöntemlerinin kısıtlamalarından (Kalıp çıkış açısına uygunluk, ters açı, maça kısıtlamaları v.b.) arınmış olması. Tasarımları daha özgür kılıyor.
Otomotiv de kullanılan gaz pedalı üzerinde yaptığım çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Geleneksel üretim yöntemlerine uygun tasarımlarla başlayıp, 3 boyutlu üretim yöntemlerine uzanan farklı tasarımları içeriyor. Test yaparken farklı malzeme türlerini de kullandım.
Topoloji Optimizasyonu test sürecinde mesnet noktalarını, yer çekimi ivmesini ve pedala uygulanan basma kuvvetini sabit tutum (400N). Birlikte inceleyelim.

topoloji-optimizasyonu-yaklasimi-ile-urun-gelistirme
topoloji-optimizasyonu-yaklasimi-ile-urun-gelistirme

Üstteki resimde mono blok parçanın üzerindeki yükleri gösteriyor. Diğer test aşamalarında da parça üzerine uygulanan yükleri sabit tutum. Resimde gördüğünüz tasarımı rahatlıkla talaşlı imalat ile ürete biliriz. Malzeme seçimini alüminyum 6061 serisi olarak belirledim. Alüminyum serileri özellikle hafiflikleri ile ön plandadır. Otomotiv sektöründe de hafiflik önemli bir kıstas. Tabi ki de parçanın mukavim özelliklerini taşıdığı sürece. Bu koşullar altında parçamız nasıl bir tutum sergilemiş inceleyelim.

topoloji-optimizasyonu-yaklasimi-ile-urun-gelistirme

Parça üzerindeki renk değişimi gerilim noktalarının noktalarını maksimum ve minimum noktalarını göstermekte. Parçamızın mavi renkte olduğunu görmektesiniz. Bu da bize Topoloji Optimizasyonu ile malzemenin ve parça tasarımın uygulanan kuvvetleri taşıya bileceğini göstermekte. Parçamızın ağırlığı ise 1.579 kg civarında. 1980 öncesi araç tasarımlarında makul bir seviyede karşılana bilecekken, günümüzde ise hiç avantajlı değil.

Topoloji Optimizasyonu ile birde farklı malzeme ve üretim yöntemiyle deneyelim.

Alüminyum yerine PA12 kullanalım. PA12 yüksek mukavemet özellikleri gösteren ve hatta içerisine cam elyaf katkı maddesi eklenerek daha yüksek mukavemet özellikleri göstere bilmekte. Günümüzde kullanımı her geçen gün artıyor. Ön büyük artısı yoğunluğu alüminyuma göre 2.5 kat daha düşük olması. Hatta üretim yöntemini de plastik enjeksiyon yapalım, tasarımımızı da bir tık öteye taşıyalım.

Analiz programımızdan destek alalım. Bize PA12 malzeme özelliklerine göre ve aynı yükler altında minimum malzeme gereksinimi çıkartsın.

topoloji-optimizasyonu-yaklasimi-ile-urun-gelistirme

Resimde görüldüğü gibi minimum yük gereksinimlerini gösterdi fakat bu tasarımı plastik enjeksiyon yöntemiyle üretmemiz çok zor. Çok ince kesitler var. Kalıp içerisinde malzemenin yürümesini çok zorlaştırır. Ters açılar da mevcut. Bu durumu avantaja çevirmek için analizi referans alıp, data üzerinden enjeksiyon kalıplamaya uygun yeni bir tasarım yapalım.

topoloji-optimizasyonu-yaklasimi-ile-urun-gelistirme

Kahverengi datayı referans alarak, sarı renkteki tasarımı oluşturdum. Kalıplana bilir bir data oluşturdum. Birde aynı referanslar la bu tasarımı test edelim.

topoloji-optimizasyonu-yaklasimi-ile-urun-gelistirme

PA12 malzeme ve kalıplama yöntemiyle üretime uygun yaptığımız tasarımda başarılı geçti. Gerilim seviyeleri Alüminyumla yapılan tasarıma göre çok çok yakın. En büyük fark ağırlık 1.579 kg’dan 0.53 kg düştü. Hem malzeme değişimi, hem de topoloji optimizasyon desteği ile hazırlanan tasarım. Parça mukavim özelliklerinden ödün vermeden parça ağırlığının 3 de 1 oranına düşmesini sağladı.

Sonraki Adım

Malzememiz PA12 olarak kalsın. Üretim yöntemimiz 3boyutlu yazıcı da olsun. Tabi ki tasarımımızı da 3 boyutlu yazıcının bize sağladı avantajları göz önünde bulundurarak yeniden yapılandıralım.

topoloji-optimizasyonu-yaklasimi-ile-urun-gelistirme

Üçgen geometriye sahip mozaik yapıyı tasarımımıza ekledim. Aynı açı değerlerine sahip üçgen piramitler üzerlerine düşen yükleri eşit miktarda aktarmaktadır. Parçanın ataletini bir miktar daha artırmamızı sağlarken, ağırlığının da düşürmesini sağlıyor. Bakalım bu haliyle testimizden geçe bilecek mi?

topoloji-optimizasyonu-yaklasimi-ile-urun-gelistirme

Grafiğimizi incelediğimizde başarılı bir sonuç aldığımızı görüyoruz. Stres seviyesinde minimum bir artış gözlense de yine de güvenlik çerçevesindeyiz. Ağırlığa bakınca daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. 0,53 kg’dan 0,42 kg kadar düştü. İlk tasarımımız 1.6 kg bandında gezerken, topoloji optimizasyon çalışmalarımızla bu değeri 0.4 kg kadar zorlaya bildiğimizi gözlemliyorum. Nerdeyse 4 kata yakın bir düşüş. Formula1 araç parçalarında, İnsansız hava araçlarında (dron vb.), yolcu uçak koltuklarının parçalarında bu optimizasyonu sağladığımızı bir düşünün. Ciddi bir hafifletme yapabiliriz. Tasarımlarınızda topoloji optimizasyonu kullanın size büyük avantajlar sağlar.

Nisan 2020
Poligon Mühendislik - Serkan BEKER