3B Tarama Teknolojisi Nedir, Ne Amaçla Kullanılır?

3b optik tarama

3B Tarama Teknolojisi Nedir, Ne Amaçla Kullanılır?

3B Tarama Teknolojisi Nedir?

3B Tarama Teknolojisi bilgisayar destekli verisi bulunmayan ürünlerin bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir. Modern imalat teknolojisi ile üretim, bilgisayar destekli imalat yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.

3B Tarama Teknolojisi Ne Amaçla Kullanılır?

3 Boyutlu Tarama Teknolojisi ‘nin bir çok kullanım amacı vardır. İlk akla gelenler;

 1. Üreticinin bir parçayı uzun zamandır üretmemesi ve tekrar üretmek istemesi
 2. Orijinal dizaynın yetersiz dokümantasyona sahip olması
 3. Bir ürünün orijinal üreticisinin artık bulunmaması fakat müşterilerin bu ürüne ihtiyacının olması
 4. Ürünün orijinal dokümantasyonunun kaybolması veya hiç var olmamış olması
 5. Ürünün bazı kötü özelliklerinin yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duyulması
 6. Ürünün uzun süreli kullanımına dayanarak ürüne ait iyi özelliklerin ölçülendirilmesi
 7. Rakip ürünün iyi ve kötü özelliklerinin analiz edilmesi
 8. Ürünün performansını ve özelliklerini geliştirmede sonuca götürecek yeni yolların keşfedilmesi
 9. Rakip ürünlerin anlaşılması ve daha iyi ürünlerin geliştirilmesinde rekabete dayalı kıyaslama metotlarının elde edilmesi
 10. Orijinal CAD modelinin değişikliklere ya da güncel üretim yöntemleri için yeterli olmaması
 11. Orijinal üretici firmanın parça sağlamada aşırı ücret talep etmesi
 12. Modası geçmiş parçaların ya da eski üretim işlemlerinin bugünkü ve daha ucuz teknolojilerle güncellenmesi

gibi istek ve sorunlara geriye dönük mühendislik çözüm getirmektedir.

Bu proseslerin çözüme kavuşturulması aşamasında bir teknolojik kolaylık olarak sayısallaştırma sistemleri sayesinde 3B tarama teknolojisi kullanılmaktadır. Parça bu sistemler vasıtası ile sayısallaştırılmakta ve CAD modeli oluşturulmaya hazır hale getirilebilmektedir. 3 boyutlu optik tarama yapılırken parçaların üzerine herhangi bir markalama yapmaya gerek duymadan ölçüm yapılabilmektedir. Optik taramada kağıt veya markalama kullanamadan yapılan bu ölçümlerde veri kaybının olmadığı görülür. Indeks mark olarak adlandırılan markaların altında kalan bölgelerin de datasının önemli olduğu durumlarda yüksek kaliteli sonuçlar elde edilebilmektedir. Örneğin bir fayans deseninin optik tarama yöntemi ile ölçümlendirilmesinde kullanılacak olan markalamalar desenin o bölgelerde bozulmasına neden olacaktır. Poligon Mühendislik gerek tecrübesi gerekse kullandığı sistemlerin en uç özelliklerini birleştirerek bu tip projeleri yüksek kalite ve hassasiyetle tamamlayabilmektedir. Benzer bir çalışma da 3 boyutlu optik tarama yöntemi parmak izi ölçümünde gerçekleştirmiştir. Bu hassasiyet ile yapılan çalışmalarda optik tarama sonucu elde edilen nokta bulutu herhangi ilave bir işleme gerek duyulmadan direk olarak üretimde kullanılabilmektedir.

Bu çalışma sonucunda üretilen nokta bulutu genellikle tersine mühendislik ya da kalite kontrol amaçlı kullanılmaktadır.

Tersine Mühendislik Nedir, Nasıl Yapılır?

poligon-mhendislik-tersine-mhendislik

Tersine Mühendislik Nedir, Nasıl Yapılır?

Tersine Mühendislik Nedir?

Tersine mühendislik nedir deyince 3D bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve var olan parçaların üç boyutlu sanal modellerinin yaratılması için kullanılabilir metotlar akla gelmektedir. Tersine Mühendislik ile bir objenin ölçümünü ve ardından üç boyutlu model olarak oluşturulmasını içeren konular işlenir.

Fiziksel objenin boyutları, koordinat ölçme makinesi (CMM), lazer tarayıcılar, optik tarayıcılar veya bilgisayarlı tomografi gibi 3B Tarama Teknolojileri kullanılarak ölçülebilir. Genellikle bir nokta bulutu olarak temsil edilen ölçülmüş veri kendi başına topolojik bilgi eksikliği taşır. Bu yüzden sıklıkla üçgen kaplı ağ veya bir CAD modeli gibi daha kullanışlı bir formata dönüştürülür. Imageware Rapidform veya Geomagic gibi uygulamalar nokta bulutlarını; 3D CAD, CAM, CAE gibi uygulamalarda veya görselleştirmede kullanılabilecek formatlara dönüştürür.

Nasıl Yapılır?

Tersine mühendislikte yaygın olarak kullanılan yöntem ürünün 3B tarama sistemleriyle nokta bulutu formatında sayısallaştırılmasıyla başlar. Nokta bulutu olarak gelen ürünün verisi kılavuz olarak kabul edilir. Mühendislerimiz bu datayı kılavuz olarak kabul ederek ürünü katı model haline getirirler. 

Uygulama Alanları Nelerdir?

Ticari olarak kullanımı oldukça yaygın ise de bu yöntem sıklıkla diğer milletlerin teknolojilerini, bilgilerini veya haber alma operasyonlarıyla toplanan bilgi parçalarını kopyalamak için ordu tarafından kullanılabilmektedir.  Tersine mühendislik bir ürünün mühendislik sırlarının elde edilmesinde kullanılabileceği gibi ürünü geliştirme, rakip ürünleri inceleme, rakipten daha iyi ürün ortaya çıkartma gibi amaçlarla da kullanılır. Bunlar bazen datası kaybedilmiş bir kalıbın datasına yeniden ulaşmak için, bazen kırılan bir parçayı tamamlamak için, bazen de medikal açıdan kişiye özel implant çözümleri için olabilir.

Tersine Mühendislik Nedir
Tersine Mühendislik Nedir
Tersine Mühendislik Nedir