HIZLI PROTOTİPLEME

Hızlı Prototipleme Nedir?

Hızlı Prototipleme seri imalata geçilmeden önce ortaya çıkabilecek hataları bertaraf etmek için parçaların çeşitli yöntemler ile birebir ya da yakın dayanımlara sahip örneklerinin imalatıdır. Seri ya da Ön-Seri imalata nazaran daha az adetli (1-100 gibi) üretimleri, parça geometrisine bağlı olarak, birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde imal etmek mümkündür. Temelde 5 farklı üretim teknolojisi ile parçalarınızı elde edebilirsiniz.

Hızlı Prototipleme Nasıl Çalışır?

Data alındıktan sonra, sizlerin ihtiyacınıza ve parçadan beklediğiniz performansa göre üretim teknolojisi belirlenerek üretim aşamasına geçilir.

FDM Tekniği İle Üretim

Hızlı Prototipleme FDM tekniğinde şerit halindeki plastik hammadde ekstrüzyon kafasına iletilir. Burada malzeme ısıtılarak eriyik hale getirilir. Ekstrüzyon kafası eriyik malzemeyi damlalar halinde boş bir tepsiye akıtarak parçayı oluşturacak ilk katmanı oluşturur. Her katmanda tepsi bir adım aşağıya iner ve böylece parça katmanlar halinde inşa edilir. İnşa sırasında destek görevi gören bir ayrı yapı oluşur ve üretim tamamlandıktan sonra bu yapı parçadan sökülür. Destek son yıllarda geliştirilen yeni malzemeler ile suda çözünebilir niteliktedir.

MJF Tekniği İle Üretim

HP’nin 2B yazıcılarda hızlı yazdırma için kullandığı patentli Multi Jet teknolojisini 3B yazıcılara taşımasıyla ortaya çıkmıştır.

Uygulamada hazneden serilen PA12 tozun saniyede 30 milyon damlacık halinde katkı maddeleriyle eritilmesiyle ve katmanın kaynaştırılmasıyla başlayan adımlar katkı maddelerinin sıcaklığı yakalamasıyla devam eder. Bu döngü model ortaya çıkıncaya kadar tekrarlanır.

Teknoloji olarak SLS teknolojisine benzese de ondan çok daha hızlı, hassas ve modeller üzerinde voksel düzeyinde yönetim sağlayan MJF Teknolojisinde son ürün üretebilmek hatta uygun parça başı maliyetlerle seri üretim yapabilmek mümkündür.

 SLA Tekniği İle Üretim

Hızlı Prototipleme Stereolithography tekniği oda sıcaklığına sıvı halde bulunan fotopolimer reçine tabakasının noktasal bir morötesi (ultraviyole) lazer ışını vasıtasıyla belirli bölgelerinin kürleştirilmesi prensibine dayanır. Reçine katmanı ilkinin üzerine sıvanır ve kürleştirme işlemi sırasıyla devam ederek parçanın üretilmesi sağlanır. Katmanlar tamamlandıktan sonra parça reçine havuzundan çıkarılır. Parça oluşurken destek görevi gören yapı parçadan mekanik olarak ayrıştırılır. Stereolithography teknolojisinde hammadde olarak bu yönteme özgü fotopolimer reçineler kullanılır.

SLS Tekniği İle Üretim

Hızlı Prototipleme SLS teknolojisinde toz halinde bulunan plastik malzeme bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımı ile hareket eden lazer ışınıyla taranır. Taranan bölgelerdeki malzeme sinterlenerek birbirine kaynaşır ve parçanın ilk katmanı oluşur. İkinci toz katmanı ilkinin üzerine sıvanır ve sinterleme işlemi sırasıyla devam ederek parçanın üretilmesi sağlanır. Katmanlar tamamlandıktan sonra parça toz havuzundan çıkarılır. Bu teknolojide destek yapısı kullanılmaz. İnşa malzemesi olarak çoğunlukla poliamid kullanılır.

 POLYJET Tekniği İle Üretim

Hızlı Prototipleme Polyjet tekniğinde oda sıcaklığında sıvı halde bulunan fotopolimer reçine enjeksiyon kafalarına yürütülür. Her bir enjeksiyon kafası üzerindeki 16 mikron çapındaki 1536 memeden malzeme püskürtülerek boş bir tepsinin üzerine bir katman oluşturulur. Püskürtülen hammadde morötesi (ultraviyole) lambalar ile dondurularak katılaştırılır. Her katmanda tepsi bir adım aşağıya iner ve katmanlar halinde parça inşa edilir. Polyjet sistemlerinde kullanılan hammadde bu yönteme özgü fotopolimer reçinelerdir. Termal ve mekanik özellikleri birbirinden oldukça farklı olan bir dizi malzeme seçeneğine sahiptir

DMP Tekniği İle Üretim

Hızlı Prototipleme DMP teknolojisi de SLS teknolojisi ile aynı olup metal tozların üzerine hareket eden lazer ışını gönderilirr. Taranan bölgelerdeki malzeme sinterlenerek birbirine kaynaşır ve parçanın ilk katmanı oluşur. Bu teknolojide destek yapısı da metal malzeme olduğu için ayrılmasında konvansiyonel yöntemlere başvurulur. Seramik ve Ti6-4 dahil bir çok farklı malzeme ile hizmet verilmektedir.

Uygulamaları

 • KONSEPT MODELLEME UYGULAMALARI   

 Tasarımını gerçekleştirdiğiniz ürünü birkaç saat içerisinden elinize almak ve gerçek hayatta nasıl olacağını görmek için yapılan uygulamadır. Fonksiyonel testlere geçmeden önce konsept modelin analizi canlı olarak yaşayabilmenize olanak tanır.                                            

 • FONKSİYONELLİK UYGULAMALARI 

 Tasarımınız bittikten sonra gerekli testleri rahatlıkla yapabileceğiniz alanlarda bu uygulama alanına geçiş yapılır. Çarpma, çekme gibi mukavemetsel testlerin yanı sıra kimyasal dayanımların sonuçları konsept modeliniz ile uyuşup uyuşmadığınızı gösterir. Haricinde ihtiyacınız olan diğer testleri de gerçekleştirmek için fonksiyonel parçalar üretmenizi sağlar.                                                        

 • ÜRETİME YARDIMCI ELEMAN UYGULAMALARI       

 Kompleks parçalar ya da üretimden sonraki aşamalarda kullanılan jig ve fikstür gibi, kontrol ve montaj yapmamızı kolaylaştıran parçalarının üretiminde kullanılan uygulama yöntemidir. Geleneksel yöntemlere göre daha ekonomik ve hızlı çözümler sunar.

 • SON KULLANICI PARÇA UYGULAMALARI                                                                  

 Az adetli ve butik imalatlarda, kalıp maliyeti olmadan, hızlı ve ekonomik bir şekilde, ihtiyacı optimum düzeyde karşılayacağı malzemeler ile uygulanan yöntemdir. Birebir ve son kullanıcı parça imalatına olanak tanıyarak sağlam parça elde edebilmenizi sağlar.

Ayrıca diğer hizmet ve teknolojilerimiz için ana sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Hızlı Prototipleme

Hızlı Prototipleme Avantajları

 1. Zaman kazandırır
 2. Pazara çıkış süresini azaltarak rakiplerin önüne geçilmesini saplar
 3. Kalıp maliyetlerini azaltarak ekonomi ve rekabetin önünü açar
 4. Hatayı önler
 5. İyileştirme ve ergonomi çalışmalarına destek olur
 6. Kompleks parçaları tek seferde imal edebilme imkanı sunar.
Hızlı Prototipleme

Hızlı Prototiplemede Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Klasik yöntemlere göre bazı durumlarda parça başı birim maliyet daha yüksek çıkabilir.
 2. Birebir orijinal ürün malzemeleri her zaman elde edilemeyebilir.
 3. Hassasiyet istenilen noktalarda yeterli hassasiyet görülmeyebilir.
Hızlı Prototipleme
0