KALİTE KONTROL VE RAPORLAMA

3 Boyutlu Kalite Kontrol ve Raporlama Nedir?

3 Boyutlu Kalite Kontrol ve Raporlama 3B ölçüm sistemleri kullanılarak ( optik tarama sistemi, lazer tarama sistemi, problu kollar, koordinat ölçme sistemleri (CMM) vb.) üretimi yapılmış parçaların ölçülerinin değerlendirilmesidir.

3 Boyutlu Kalite Kontrol Nasıl Yapılır?

Boyutsal kalite kontrol günümüzde birçok ölçü aleti ile yapılmaktadır. Genellikle her imalat atölyesinde bulunan konvansiyonel ölçü aletlerinin (kumpas, mikrometre, mihengir vs.) dışında 3 boyutlu koordinat ölçüm sistemleri (CMM – Coordinate Measuring Machine) ve 3 boyutlu tarayıcılar ile de yapılmaktadır. Tarama sistemleri ile parça taranarak nokta bulutu datası elde edilir. Elde edilen nokta bulutu data çeşitli yöntemlerle ( Best-fit, RPS, 3-2-1 vb.) çakıştırıldıktan sonra nominal data ile arasındaki farklar incelenir. Burada kullanılan belli başlı yöntemler aşağıdaki gibidir. 3 boyutlu tarama sistemleri ile elde edilen poligon data ile kontrol uygulaması klasik kalite kontrol uygulamalarından çok daha faydalı sonuçlar verebilmektedir.

3 Boyutlu Kalite Kontrol Uygulamaları

 1. Renk skalası ile yüzey sapma haritasının çıkartılması
 2. Belirli noktaların işaretlenerek sayısal sonuçlar ile kontrolü
 3. 3D GD&T uygulaması
 4. 2D GD&T uygulaması
 5. Kesit üzerinden ölçüm yapabilme
 6. Trim hatlarının kontrolü
 7. Et kalınlığı ölçümü
 8. Hacim hesaplaması
 9. Yüzey alanı hesaplaması
 10. Siluet üzerinden sapma kontrolü
 11. Otomatik raporlama
 12. 3 Boyutlu Kalite Kontrol Uygulamaları
 13. İlk numune ölçümleri (PPAP, FAI)
 14. Ön seri üretim ölçümleri
 15. Kalıp deformasyonu ölçümleri
 16. Talaşlı imalat ölçümleri
 17. Rakip ürünlerin analizi
 18. Sac parçalarda geri yaylanma ölçümü
 19. Döküm parçalarda işleme payları ölçümü

Çeşitli ek uygulamalar için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz.

 1. 3D quality inspection of sheet metal hole patterns and trimmings
 2. 3D Quality control of plastic parts

Ayrıca diğer hizmet ve teknolojilerimiz için ana sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol

3 Boyutlu Kalite Kontrol Avantajları

 1. Herhangi bir ölçü aleti ile belirli bir ölçüyü ölçebilirken, 3 boyutlu tarama sistemleri bir parçanın komple verisini elde ettiği için % 100 kontrol yapabilmektedir.
 2. Bu işlemde parça orijinal CAD datası veya yine 3 boyutlu tarama sistemleri ile taranan orijinal parçaya ait poligon mesh data ile üst üste çakıştırılmak suretiyle tamamının kontrolü sağlanmaktadır.
 3. Parça üzerinde 2D GD&T veya 3D GD&T uygulamaları ile tüm ölçüler ölçülebilir.
 4. Noktasal sapamalar analiz edilerek görsel olarak parça yüzeyinde sapmalar hızlıca gözlemlenebilir.
 5. Elde edilen veri bütün ürünün noktalarından oluştuğu için raporlama da görsel olarak parçanın sapmaları gözlemlenip yorum yapılabilir.
 6. Tüm ölçümler aynı serideki parça için çok daha kısa sürede otomatik olarak tekrarlanabilir.
 7. Ölçümler arasında SPC (statistical process control) yapılabilir.
 8. Ölçüm raporu klasik ölçme metotlarına göre daha kolay anlaşılır ve görseldir.
kalite_kontrol

3 Boyutlu Kalite Kontrolde Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Ölçüm cihazının hassasiyetinin ölçümü yapılacak parça üzerindeki genel toleranslara göre çok daha hassas olmalıdır.
 2. Ölçüm cihazı ölçüm sertifikasına sahip olmalıdır.
 3. Ölçüm yapılacak parça veya ölçü için uygun teknoloji kullanılarak ölçüm yapılmalıdır.
 4. Ölçüm sisteminden alınan rapor kullanıcı inisiyatifinde olmamalıdır.
 5. Ön seri ölçüm veya numune ölçümleri için üretim sayısına bağlı olarak 1 den fazla parça ölçülmelidir.
 6. Esnek ve hareketli parçalar fikstür üzerinde ölçülmelidir.
 7. Ölçüm yapılan ürünün üzerinde yağ, sıvı vb. olmamalıdır.
Kalite Kontrol
0