Kullanım Şartları

Lütfen sitemizi kullanmadan önce işbu Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz. Bu siteyi kullanan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“Site”) Atatürk Mah. Gülay Sok. No:5 Poligon Plaza ATAŞEHİR/İSTANBUL adresindeki Poligon Mühendislik Ürün Geliştirme ve İmalat Teknolojileri A.Ş.’nin (“POLİGON”) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (“Kullanıcı”) Site’de sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Site’deki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, işbu Kullanım Şartları’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve Kullanım Şartları’nda yazanlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu Kullanım Şartları taraflara Site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu Kullanım Şartları’nı kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, bu metinde talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

 1. POLİGON, Kullanım Şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
 2. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 3. Kullanıcıların birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 4. Site’de yer alan Chatbot işlevi ile ihtiyaç olunması halinde Kullanıcılar POLİGON ile iletişime geçip birtakım sorunlarını çözüme ulaştırabileceklerdir. Bu kapsamda işbu Kullanım Şartları’nın okunması ve akabinde kullanılmasına devam edilmesiyle, Kullanıcı tarafından Chatbot kullanımı esnasında paylaşılan bilgiler ile iletilen yazıların gerekli aydınlatma yapıldıktan sonra işlendiği kabul edilecektir.
 5. İşbu Kullanım Şartları Kullanıcı ile POLİGON arasında herhangi bir sözleşmesel ilişki (Üyelik Sözleşmesi dahil) kurulmadan öncesinde de hüküm doğuracaktır ve Kullanıcı bu hususta bilgilendirildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

 1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

 1. POLİGON, Site üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kullandığı uygulamalarla işleyebilir ancak bu bilgileri kesinlikle 3. kişilere açıklamayacaktır. Verilen bilgiler Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına Google Inc., Zoho Inc., Yandex, Cloudways Ltd. gibi global firmalara ait sunucularda işlenmektedir. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, açık adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
  Yukarıda bahsi geçen sunucular dolayısıyla POLİGON yurtdışı aktarımı gerçekleştirmektedir. Yurtdışı aktarımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 9/1 uyarınca Kullanıcı’nın açık rızası dahilinde mümkün olacaktır. Dolayısıyla Kullanıcı işbu Kullanım Şartları’nın okunması ve kabulü halinde açık rızasını beyan etmektedir.
 2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan POLİGON’un kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 4. POLİGON ve Kullanıcı, aralarında yapılan tüm anlaşmalarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve sitemizde yer alan “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI” kapsamında kişisel bilgilerinin kullanılmasına muvafakat eder.

4. Garanti Vermeme

POLİGON tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde işbu Kullanım Şartları ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin erişim engellenebilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

POLİGON’un kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı Sitenin kullanımından doğan yükümlülükler POLİGON tarafından ifa edilemez hale gelirse, bundan herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

7. Kullanım Şartları’nda Yapılacak Değişiklikler

POLİGON, dilediği zaman Sitede sunulan hizmetleri ve işbu Kullanım Şartları’nı kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8. Delil Sözleşmesi

POLİGON ile Kullanıcı arasında işbu Site’nin kullanımı ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda POLİGON’un defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve e-posta kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.