Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası :

Poligon Mühendislik olarak önceliklerimizden biri de kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır. Veri koruma ve veri güvenliğine ilişkin yasalara uygun iş yapma anlayışımız açısından bilgilerinizin güvenliği bizim için öncelik taşımaktadır.
Poligon Mühendislik, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarınızda gizliliğin esas olduğunu, müşterilerinin sayısal bilgiler, fikir, tasarım, çizim, prototip, model, numune, deneyim, her türlü bilgi ve belgelerin gizliliğini peşinen kabul eder. İlgili konularda karşılıklı olarak imzalanacak olan “Gizlilik Sözleşmesi” ile bilgi güvenliğiniz yasal olarak da teminat altına alınabilir.
Poligon Mühendislik site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.
Poligon Mühendislik, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne tam uyum ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için kurum içi denetimlerde bulunuyor ve sonuçları Üst Yönetim seviyesinde dikkate alıyoruz. Bu kapsamda görevler ayrılığı prensibi ile bilgi güvenliğinin sağlanmasına ve sürekli iyileştirilerek sürdürülmesine yönelik süreç içi kontrol mekanizmalarını kuruyor ve işletiyoruz.

Bilgi varlıklarımızı korumak için, mevcut en iyi uygulamaları temel alarak, varlıkların saklanması, aktarılması, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altında tutuyoruz.

Çalışanlarımızı, tedarikçi ve iş ortaklarımızı bilgi güvenliği politika ve prosedürlerimize dair bilgilendiriyor ve bu politika ve prosedürlere erişimleri için gerekli kaynak ve eğitimleri sağlıyoruz.

Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin tespit ve raporlamaların yapılabilmesi ve ihlallere yönelik en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli örgütsel yapı, kaynak ve altyapıyı oluşturuyor, bilgi güvenliği ihlallerinde gerekli yaptırımları hayata geçiriyoruz.