Ürün Geliştirme

Ürün Geliştirme Nedir?

Ürün Geliştirme , Yeni Ürün Yönetimi adı ile de anılır. Yeni oluşturulan veya yeni markalaştırılan ürünlerin kavramsallaştırma, tasarım, geliştirme ve pazarlama adımlarını içeren dizidir. Ürün geliştirmenin amacı, değişmekte olan piyasa şartları, tüketici talebini karşılamak, ürünün ya da markanın rekabetçi konumunu korumak ve pazar payını arttırmaktır. Her ürünün hedef aldığı bir müşteri kitlesi vardır. Bu yüzden bir ürün için hedef pazarı tanımlamak ürün geliştirme sürecinin erken aşamalarında gerçekleşmesi gereken kritik bir bileşendir. Ürün geliştirme yapılırken pazar araştırması, ürünün üretilmemiş ve sonraki halleri olmak üzere, tasarım sürecinin her aşamasında yapılmalıdır.
3d printed boots
3d printed object
3d printed glove

Ürün Geliştirme Nasıl Yapılır?

Yeni bir ürün fikri veya mevcut bir ürünün iyileştirmesi olarak bir takım süreçlerden meydana gelir. Bu süreçler;

  1. Konseptin belirlenmesi
  2. Endüstriyel tasarım
  3. Mekanik Tasarım
  4. Analiz
  5. Prototip üretimi
  6. Test ve doğrulama
  7. Hızlı İmalat
  8. Seri Üretim
  9. Kalite Kontrol

Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi

İster bir mekanizma ister son kullanıcı ürünü olsun üretimi yapılacak her çalışmanın öncelikle beyin fırtınası sürecinden geçmesi gerekir. Bir fikrin üretilebilir bir ürün olması için mantık, kavram, en kötü senaryo gibi stratejileri tespitlerinin yapılıp, detaylı bir ürün geliştirme prosesi uygulanabilir.

Fikir analizi Yaparak Ürün Geliştirme

Ürün kavramının derinlemesine değerlendirilmesini içermektedir. Pazar araştırması ve konsept çalışmaları, fikrin uygulanabilirliği, şirkete ya da tüketiciye katkısı gibi bağlayıcı etkenlerin incelendiği alandır.

Konsept Oluşumu (Endüstriyel Tasarım)

Somut bir kavram haline tanımlanmış bir ürünün dönüm noktaları olan fonksiyonlarının, ürünün tüketici tarafından nasıl okunup algılanacağınının belirlendiği kısımdır.

Ürün Geliştirmede Mekanik Tasarım

Konsept halinde gelen tasarımın üretim şartlarına göre mekanik olarak değerlendirme ve oluşturma aşamasıdır. Üretim disiplinleri, çalışma koşulları, regülasyonlar, test şartları vb… gibi kriterler göz önünde bulundurularak parçalar mekanik olarak tasarlanır. Bu süreç sonunda ortaya çıkan datalar, seri üretim şartlarına hazırdır.

Doğrulama

Seri üretim öncesi ürünün gerçek sahada nasıl davranış göstereceği, olası tasarım hatalarının daha üretime başlamadan önüne geçmek ve test maliyetlerini azaltmak amacıyla sanal ve gerçek prototipleme işlemlerinin bütününe verilen addır.

Sanal Prototipleme

Gerçek Prototipleme

Hızlı İmalat

Doğrulama sürecini tamamlanan ürünün pilot üretim ya da gerçek test çalışmaları için düşük adetli imalat çalışmalarıdır.