Skip to content

Simülasyon ve Analiz

Dinamik Analiz Nedir?

Dinamik stres, deneyden (fiziksel bir bileşen üzerine sensör veya montaj sensörü) veya simülasyondan elde edilebilir.Simülasyon kullanılarak, doğru dinamik gerilme hesaplaması için önce atalet kuvvetleri ve dış kuvvetler (örneğin, ortak reaksiyon kuvvetleri ve torkları) içeren temsili bir yük geçmişi oluşturulmalıdır. Tipik olarak dinamik hareket analizi için kullanılmış olan çoklu vücut dinamik analiz yöntemleri (Bölüm 3’te ele alınmıştır), mekanik sistemlerin dinamik yük analizi için kullanılabilir. Dinamik modelin tüm gövdelerinin genellikle rijit olduğu varsayılır. Bir taşıtın süspansiyon bileşenleri için sert gövde varsayımı, genellikle dayanıklılık için yapısal tasarımı desteklemek için makul derecede doğru analiz sonuçları verir.

Sonlu Elemanlar Analizi Nedir?

Sonlu elemanlar analizi (FEA), ürünün ya da bir sistemin güncel yaşam şartlarında kuvvet, darbe, titreşim, şok dalgası, ısı dayanımı, sıvı akışı gibi fiziksel şartlanmalarda nasıl tepki vereceğini ölçen ve sonuçlandıran analiz yöntemidir. Sonlu elemanlar analizi ürünün koptuğu, yıprandığı veya tasarlandığı şekilde çalışıp çalışmadığını gösterir. Bu yöntem ürün geliştirme sürecinde kilit süreçlerden biridir.
FEA, gerçek bir nesneyi küçük küpler, prizmalar gibi çok sayıda (yüzbinlerce) sonlu elemanlara (mesh) bölerek çalışır. Bu yöntem her bir mesh yapının fiziksel şartlar altında matematiksel denklemler aracılığıyla durumunu inceler. Bir üst matematiksel denklemler ise tüm bu mesh yapılarının bütünsel olarak inceler. Sonlu elemanlar analizi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok fiziksel etkiden etkilenen ürünlerin davranışını tahmin etmeye yardımcı olur:

 1. Mekanik stres
 2. Mekanik titreşim
 3. Yorgunluk
 4. Hareket
 5. Isı transferi
 6. Sıvı akış
 7. Elektrostatik
 8. Plastik enjeksiyon kalıplama
 1. En temelinde dijital bir test yöntemidir. Parçaları fiziksek olarak üretmeden önce bilgisayar ortamında sanal olarak incelenebilir
 2. Olası sorunlar bilgisayar ortamında görüntülendiği için düzenlemeler tasarımda revize edilip sorunsuz tasarım yapma yolunda önemli adımlar atılmış olunur
 3. Çeşitli yükleme koşullarında yapısal davranış ve arızanın iyi görselleştirilmesi yapılır
 4. Kritik tasarım parametrelerine ilişkin iç görü bilgisi (Ağırlık, Güç, Maliyet) edinilir
 5. Daha hızlı ve daha ucuz tasarım döngüsü
 6. Ağırlık azaltma, topoloji optimizasyonu, metal ikame malzeme değişimleri çalışmaları sonlu elemanlar yöntemi ile daha hızlı, efektif ve ekonomik yöntemler ile yapılabilir