Tersine Mühendislik

Tersine Mühendislik Nedir?

Tersine Mühendislik meslek gruplarına göre farklı anlamlar içermektedir. İmalat sektörü için, imalatı yapılmış bir ürünün sayısallaştırma sistemleri kullanılarak CAD datasının oluşturulması işlemidir. Bir başka deyişle mühendislik sırlarının keşfedilmesidir.

Tersine Mühendislik Nasıl Yapılır?

Geriye dönük mühendislik için genellikle optik ve lazer tarayıcı sistemler kullanılmaktadır. Öncelikle tarama sistemi ile parçaya ait poligon data elde edilir. Elde edilen data üzerinden yazılımlar kullanılarak kesitler alınır. Alınan kesitler üzerinden taslaklar oluşturulur. Bu taslaklar katı veya yüzeyler oluşturularak nihai hale getirilir. Birkaç farklı yol izlenerek yapılabilir;

  • Sketch (taslak) tabanlı modelleme ile parametrik modelleme yapılabilir. Taslaklar üzerinden katı ve yüzeyler elde edilebileceği için taslaklar üzerinden yapılan değişiklikler tasarımın tümüne yansımaktadır.
  • Hızlı yüzey ile modelleme ile kolayca data oluşturulabilir.Tarama datası üzerinde düzenleme işlemi yapılır. (Boşlukların kapatılması, deformasyonların temizlenmesi, poligon sayılarının düzenlemesi, poligon geçişlerinin yumuşatılması veya keskinleştirilmesi gibi ) Sonrasında program otomatik olarak poligon data üzerine yüzey oluşturur.

Parça geometrisine, hassasiyetlere, maliyete veya uygulamaya göre uygun yöntem tercih edilir.

Bu iki işlem arasındaki fark ise birinin kontrollü elde edilen bir veri olması diğerinin ise yazılımın kendi algoritmasına göre ortaya çıkan veri olmasıdır.

scanned object grey
scanned object mix