Raporlama

Renk Dağılım Raporu Nedir?

Renk dağılım raporu tarama yöntemiyle yapılan boyutsal kalite kontrol uygulamaların da yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Renk dağılım raporu sayısal sonuçlardan farklı olarak görsel olarak da kolay anlaşabilen bir raporlama yöntemidir.

Renk Dağılım Raporu Nasıl Yapılır?

Bu raporlama yönteminde CAD data ile Tarama datası üst üste oturtulur. Tarama datasındaki her bir nokta ile yüzey normaline dik olacak şekilde yüzey ile arasındaki fark sapma miktarına göre renklendirilir. Burada renk belirlenen aralıktaki renk skalasına göre hesaplanır. Renk skalası renk geçişleri arasındaki toleransları gösterir.

Örneğin aşağıdaki görselde de gördüğünüz gibi mavi tonlarındaki renk CAD datanın yüzey normaline göre negatif olan noktaları, kırmızı, turuncu ve sarı renk ise pozitif olan noktaları temsil etmektedir. Skalaya göre ara renklerde ilgili sapmaları ifade eder.

Renk haritası ile görüntülenebileceği gibi her bir noktanın sapması ayrı olarak da gösterilebilir.

GD&T Nedir?

GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing) Geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın kısaltmasıdır. Esasında teknik resim üzerinde belirtilen ölçümlerin tamamına verilen tanımdır.

GD&T Nasıl Yapılır?

Hem tarama ile hem problu ölçüm yönteminde GD&T yapılabilmektedir.

Örneğin; Düzlemsellik, doğrusallık, diklik, paralellik, eş merkezlilik, açısallık, dairesellik, silindiklik, doğrusal boyut, açı ve çap gibi ölçüler bu kapsamda değerlendirilir.

Bu ölçümler raporlanırken olması gereken değer teknik resimden okunacağı gibi 3 boyutlu CAD data üzerinden de hesaplanır.

Kesit Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kesit ölçümü teknik resim üzerinde belirtilen ölçülerin tarama datası üzerinden aynı düzlem üzerinden kesit alınarak yapılabilmektedir.

Kesit Ölçümü Hakkında

Tarama ile kesit ölçümü diğer metotlara göre biraz daha avantajlıdır. Burada görsel bir rapor verilebilmektedir. Yazılım tarama datasını düzlem ile kestiğinde oluşan iki boyutlu eğriler ile CAD datanın aynı düzlem ile kesilmesinde oluşan eğriler arasındaki farkları renk dağılımı ile gösterir. Bu eğriler üzerinden 2 boyutlu GD&T alınabilir.

İstatistiksel Raporlama Nedir?

SPC anlam olarak İngilizce kelimelerden oluşan ‘Statistical Process Control’ kısaltmasıdır. İstatistiksel Proses Kontrolü olarak tanımladığımız bu raporlama bir işlemin silsilesinin hatalarını değerlendirmek ve en aza indirgemek için veri toplayıp bunları analiz etmek için kullanılır.

FAI/PPAP Nedir?

FAI/PPAP gibi raporlama metotları özellikle otomotiv ve havacılık sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir parçanın üretiminden tüm isterlerin raporlanmasıdır.

PPAP açılımı ‘Production Part Approval Process’ kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Türkçe karşılığı ise ‘Üretim Parçası Onay Prosesi’dir.

FAI/PPAP Nasıl Yapılır?

FAI ise First Article Inspection yani ilk numune incelemesi olarak kullanılır. Boyutsal ölçüm çalışmalarımız sonucunda elde edilen değerleri bu formatlara uygun bir şekilde raporlanabilmektedir.

Bu konuda oldukça yetenekli olan Inspection Manager yazılımı PDF, tif, Jpeg vb. herhangi bir teknik resmin birkaç dakika içerisinde rapor şablonunu çıkartmaktadır.

excel rapor
excel reports