Skip to content

Hızlı Prototipleme

Hızlı Prototipleme Nedir?

Hızlı Prototipleme seri imalata geçilmeden önce ortaya çıkabilecek hataları bertaraf etmek için parçaların çeşitli yöntemler ile birebir ya da yakın dayanımlara sahip örneklerinin imalatıdır. Seri ya da Ön-Seri imalata nazaran daha az adetli (1-100 gibi) üretimleri, parça geometrisine bağlı olarak, birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde imal etmek mümkündür. Temelde 5 farklı üretim teknolojisi ile parçalarınızı elde edebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Data alındıktan sonra, sizlerin ihtiyacınıza ve parçadan beklediğiniz performansa göre üretim teknolojisi belirlenerek üretim aşamasına geçilir.

FDM TEKNİĞİ İLE ÜRETİM

Hızlı Prototipleme FDM tekniğinde şerit halindeki plastik hammadde ekstrüzyon kafasına iletilir. Burada malzeme ısıtılarak eriyik hale getirilir. Ekstrüzyon kafası eriyik malzemeyi damlalar halinde boş bir tepsiye akıtarak parçayı oluşturacak ilk katmanı oluşturur. Her katmanda tepsi bir adım aşağıya iner ve böylece parça katmanlar halinde inşa edilir. İnşa sırasında destek görevi gören bir ayrı yapı oluşur ve üretim tamamlandıktan sonra bu yapı parçadan sökülür. Destek son yıllarda geliştirilen yeni malzemeler ile suda çözünebilir niteliktedir.

MJF TEKNİĞİ İLE ÜRETİM

HP’nin 2B yazıcılarda hızlı yazdırma için kullandığı patentli Multi Jet teknolojisini 3B yazıcılara taşımasıyla ortaya çıkmıştır. Uygulamada hazneden serilen PA12 tozun saniyede 30 milyon damlacıklar halinde katkı maddeleri ile eritilmesiyle ve katmanın kaynaştırılmasıyla başlayan adımlar, katkı maddelerinin sıcaklığı yakalamasıyla devam eder. Bu döngü, model ortaya çıkıncaya kadar tekrarlanır. Teknoloji olarak SLS teknolojisine benzese de ondan çok daha hızlı ve hassas modeller üretir. Modeller üzerinde voksel sağlayan MJF Teknolojisi son ürün üretebilmek ve uygun parça başı maliyetler ile seri üretim yapabilmektedir.

SLA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM

Hızlı Prototipleme, Stereolithography tekniği oda sıcaklığına sıvı halde bulunan fotopolimer reçine tabakasının noktasal bir morötesi (ultraviyole) lazer ışını vasıtasıyla belirli bölgelerinin kürleştirilmesi prensibine dayanır. Reçine katmanı ilkinin üzerine sıvanır ve kürleştirme işlemi sırasıyla devam ederek parçanın üretilmesi sağlanır. Katmanlar tamamlandıktan sonra parça reçine havuzundan çıkarılır. Parça oluşurken destek görevi gören yapı parçadan mekanik olarak ayrıştırılır. Stereolithography teknolojisinde hammadde olarak bu yöntemde özgü fotopolimer reçineler kullanılır.

SLS TEKNİĞİ İLE ÜRETİM

Hızlı Prototipleme, SLS teknolojisinde toz halinde bulunan plastik malzeme bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımı ile hareket eden lazer ışınıyla taranır. Taranan bölgelerdeki malzeme sinterlenerek birbirine kaynaşır ve parçanın ilk katmanı oluşur. İkinci toz katmanı ilkinin üzerine sıvanır ve sinterleme işlemi sırasıyla devam ederek parçanın üretilmesi sağlanır. Katmanlar tamamlandıktan sonra parça toz havuzundan çıkarılır. Bu teknolojide destek yapısı kullanılmaz. İnşa malzemesi olarak çoğunlukla poliamid kullanılır. HP’nin  MJF teknolojisini çıkartmasıyla ve bu teknolojinin avantajları sayesinde tozlu materyallerden üretim pazarına ciddi bir ortak olmuştur.

POLYJET TEKNİĞİ İLE ÜRETİM

Hızlı Prototipleme, Polyjet tekniğinde oda sıcaklığında sıvı halde bulunan fotopolimer reçine enjeksiyon kafalarına yürütülür. Her bir enjeksiyon kafası üzerindeki 16 mikron çapındaki 1536 memeden malzeme püskürtülerek boş bir tepsinin üzerine bir katman oluşturulur. Püskürtülen hammadde morötesi (ultraviyole) lambalar ile dondurularak katılaştırılır. Her katmanda tepsi bir adım aşağıya iner ve katmanlar halinde parça inşa edilir. Polyjet sistemlerinde kullanılan hammadde bu yöntemde özgü fotopolimer reçinelerdir. Termal ve mekanik özellikleri birbirinden oldukça farklı olan bir dizi malzeme seçeneğine sahiptir.

DMLS TEKNİĞİ İLE ÜRETİM

Hızlı Prototipleme, DMLS teknolojisi de SLS teknolojisi ile aynı olup metal tozların üzerine hareket eden lazer ışını gönderir. Taranan bölgelerdeki malzeme sinterlenerek birbirine kaynaşır ve parçanın ilk katmanı oluşur. Bu teknolojide destek yapısı da metal malzeme olduğu için ayrılmasında konvansiyonel yöntemlere başvurulur. Seramik ve Ti6-4 dahil bir çok farklı malzeme ile hizmet verilmektedir.

Hızlı Prototipleme Uygulamaları

KONSEPT MODELLEME UYGULAMALARI

Tasarımını gerçekleştirdiğiniz ürünü birkaç saat içerisinden elinize almak ve gerçek hayatta nasıl olacağını görmek için yapılan uygulamadır. Fonksiyonel testlere geçmeden önce konsept modelin analizi canlı olarak yaşayabilmenize olanak tanır.

FONKSİYONELLİK UYGULAMALARI

Tasarımınız bittikten sonra gerekli testleri rahatlıkla yapabileceğiniz alanlarda bu uygulama alanına geçiş yapılır. Çarpma, çekme gibi mukavemetsel testlerin yanı sıra kimyasal dayanımların sonuçları konsept modeliniz ile uyuşup uyuşmadığınızı gösterir. Haricinde ihtiyacınız olan diğer testleri de gerçekleştirmek için fonksiyonel parçalar üretmenizi sağlar.

ÜRETİME YARDIMCI ELEMAN UYGULAMALARI

Kompleks parçalar ya da üretimden sonraki aşamalarda kullanılan jig ve fikstür gibi, kontrol ve montaj yapmamızı kolaylaştıran parçalarının üretiminde kullanılan uygulama yöntemidir. Geleneksel yöntemlere göre daha ekonomik ve hızlı çözümler sunar.

SON KULLANICI PARÇA UYGULAMALARI

Az adetli ve butik imalatlarda, kalıp maliyeti olmadan, hızlı ve ekonomik bir şekilde, ihtiyacı optimum düzeyde karşılayacağı malzemeler ile uygulanan yöntemdir. Birebir ve son kullanıcı parça imalatına olanak tanıyarak sağlam parça elde edebilmenizi sağlar.

Ayrıca diğer hizmet ve teknolojilerimiz için anasayfamızı inceleyebilirsiniz.