Skip to content

Sağlık Hizmetleri için Kapsamlı 3D Çözüm

3D Tarayıcı ile Sağlık Çözümleri

Yakın zamanda, Manchester General Hospital’da iReal 3D tarayıcıyı yüz onarımı ve yeniden şekillendirmeyi uygulayan bir deney gerçekleştirildi. iReal 3D tarayıcı, omurga düzeltici tedavi ve protez özelleştirme sürecine dahil edildiği bir case study çalışması olarak uygulandı. 3D vücut taraması, klinik uygulamalarda teşhis ve tedavi amacıyla hastaların fiziksel verilerinin elde edilmesi için her zaman bir talep olduğundan, sağlık alanında uygulama için büyük bir potansiyeldir. Röntgen, BT, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), hastaların iç formunun 3D görüntülerini oluşturmak için kullanılmaktadır. Karşılaştırıldığında; 3D vücut taraması insan vücudunun dışıyla ilgili verileri toplamak için tasarlanmıştır.

3D veriler; yapay uzuvlar, protezler, rehabilitasyon koruyucuları ve ortopedik destek gibi hastalar için tıbbi ürünlerin özelleştirilmesinde uygulanabilmektedir. Vücudun 3D verilerini toplarken kullanıcıların en çok önemsediği şey taramanın güvenli, rahat, temassız, etkili ve kesin olup olmadığıdır. Güvenlik ve rahatlık, insan vücuduna 3D tarama uygulamak için iki ön koşuldur. Çünkü mutlak güvenlikten emin olamayacak hiçbir teknoloji insan vücuduna uygulanamaz. İkinci önemli nokta ise; insan vücudu karmaşık bir çerçeveye ve büyük bir esnekliğe sahip olmalıdır.

Tıbbi 3D tarama genellikle hastalardan teşhis amacıyla hedef parçaların ele alınmasını gerektirir. Ayrıca bazı hastalar gerekli tetkiklerin yapılması konusunda ciddi travmalar yaşarlar. Tüm bu faktörler, temassız ölçümün vücut verilerinin alınması için en iyi yol olduğunu gösterir. Son olarak, hastalar için teşhis ve tedavi hizmetlerinin sağlanmasında etkinlik ve kesinlik gerekli koşullardır. Yüksek verimlilik, hastaların acılarını hafifletmeyi amaçlar. Hassasiyet de 3 boyutlu taramada öne çıkan noktalardan olurken hastaların bireysel özelliklerine kusursuz bir şekilde uyan özelleştirilmiş yapay uzuvlar, protezler ve rehabilitasyon koruyucuları gerçekleştiren tutarlı tarama sonuçlarına atıfta bulunmaktadır.

Yüz Onarımı ve Yeniden Şekillendirme

Manchester General Hospital’da rehabilitasyon uzmanı olan Olive Burley, iReal 3D tarayıcının yüz onarımı ve yeniden şekillendirme deneyindeki performansını değerlendirmiştir. “Denediğimiz diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, iReal body 3D tarayıcının hastane ortamındaki tüm gereksinimleri ve uygulamaları karşıladığını gördük. Birkaç dakika içinde, iReal kaşlar, ince çizgiler, kırışıklıklar ve gözler gibi ayrıntıların yüksek kaliteli taramasını gerçekçi doku yakalama ile tamamlamaktadır.” şeklinde yorumlamıştır. Daha sonra ilgili veriler özel tasarım yazılımlara aktarılarak hastaların kişiye özel protezler yaptırabilmesi sağlanır. Örnek olarak rinoplasti (burun estetiği) ile, özelleştirilmiş protezler verilebilir. Hasta ile iletişim kurmak amacıyla bir 3D implantasyon efekti oluşturmak için operasyondan önce 3D tarama planlanır. Ayrıca vakanın operasyon planı da kaydedilmektedir.

3D Tarayıcı ile Omurga Düzeltme

Kunming Dijital Ortopedi Tıp Teknoloji Merkezi, skolyoz düzeltme işlemlerinde iReal 3D tarayıcıyı kullandı. Omurga deformitesi adolesan sağlığını etkileyen yaygın hastalıklardan biridir. Orta derecede idiyopatik skolyoz için konservatif tedavinin en etkili yolu ortezdir. Şu anda, skolyoz düzeltici ortez, çoğunlukla uzun bir üretim süreci gerektirerek yapay olarak yapılmaktadır. Buna karşılık, iReal 3D tarayıcı ile 3D yazıcı kombinasyonu, ortez üretimini daha verimli hale getirmektedir. Ayrıca görünmez ışık taraması hastaların psikolojik rahatsızlıklarını azaltabilmektedir. Bu model özellikle özel psikolojik hastalıklardan muzdarip hastalar için daha uygundur.

3D Tarayıcı ile Protez Uygulaması

Protez, 3D tarama uygulamasının oldukça olgunlaştığı bir alandır. Dongguan Teknoloji Üniversitesi, 3D Baskı ve Akıllı Üretim Araştırma Merkezi, iReal 3D tarayıcı ile bir dizi 3D protez çözümü geliştirmiştir. Süreçte önce hastanın 3D verilerini tarayarak datası alınmış, ardından genel protezin tüm bileşenlerini taranarak, veriler birleştirilmiştir. Bu 3D çözüm, hastalarına hizmet eden sağlık çalışanları için daha bilimsel ve kişiselleştirilmiş tedavi ve rehabilitasyon planları sağlamaktadır.

3D Tarayıcı

Yüksek performanslı kompozit malzeme ile ortak yapı tasarlayın ve eksiksiz 3D baskı yapın.

3D Tarayıcı

3D verileri elde etmek için iReal 3D tarayıcı ile temassız bir şekilde tarayın.

3D Tarayıcı

Bitmiş protezi yazdırın ve biyonik eklem cihazını monte edin.

Tıbbi Rehabilitasyon için Kapsamlı 3D Çözüm

ScanTech’in sundukları 3D tarama hizmeti ile sınırlı değildir. Taramadan sonra ikincil tasarıma daha fazla dikkat edilmesi gereklidir. Bu aynı zamanda kullanıcıların en çok önemsediği konudur. 3D veriler, rehabilitasyon müşterileri için entegre bir çözüm sağlamak amacıyla 3D yazıcıya taşınabilir. Tasarım yeniden şekillendirme yazılımına ve oyma makinesine sorunsuz bir şekilde aktarılabilir. Kullanım sürecini göstermek için ortak bir tasarım yazılımı olan Rodin4D kullanılır. Rodin4D, protez ve ortez tarafından tasarlanan ve geliştirilen protez ve ortezleri yeniden şekillendirmek için özel olarak kullanılan bir CAD-CAM sistemidir. 3D tarayıcı tarafından elde edilen verilere dayanarak 3D model tasarımı yapabilir. Yazılım içerisinde bazı temel protez ve ortez türleri bulunmaktadır.

İnsan vücudu 3D modellerinin referans çizgileri yeniden hizalanabilir ve ayarlanabilir. İnsan vücudu gerçekten karmaşıktır. Kısa sürede ince ve eksiksiz 3 boyutlu veri elde edebilen 3 boyutlu tarama, yapay uzuv, protez ve diş tellerinin imalatını kolaylaştırmasıyla öne çıkmaktadır. Böylelikle de hastaların bireysel taleplerini karşılamada tam anlamıyla çözüm sunar.

Tabii ki, 3D tarama, hastalık değerlendirmesi, temel araştırma ve klinik öğretim gibi diğer tıp dallarında da araştırılmaktadır. Son olarak bilim ve teknolojide sürekli ilerleme kaydederek, tıbba daha büyük katkı yaratacağına ve hastalar için daha verimli ve kesin tedavi yöntemleri sağlayacağına inanmak için bir çok nedenimiz var.

Kaynak : Scantech

Haziran 2021
Poligon Mühendislik - Şevval Şahin - Ömer Faruk Aydın
Team Member - Preseller