Skip to content

Sıcak yaz günlerine veda etmeye ve sonbaharın gelişine hazırlandığımız şu günlerde, sonbaharın eşsiz renkleri gibi çeşitli ve keyifli yeni yayınımızla tekrar karşınızdayız. Yaz ile birlikte bir düğün sezonunun daha sonuna yaklaşırken okula dönüş hazırlıkları da hız kazanmaya başladı. Bu sayımızda hayatımızın dönüm noktalarından olan bu iki önemli konuda 3D teknolojilerinin kullanımı uygulamalarını merceğimize aldık.

Keyifli okumalar…

3D TEKNOLOJİLERİ İLE EĞİTİMİ ZENGİNLEŞTİRMEK

Üretim dünyasında çığır açan 3D baskı teknolojisi günümüzde pek çok sektörde başarılı ve etkin bir şekilde kullanım alanı bulmakta. Günümüzde pek çok üretici, uçak/otomobil parçaları, protez uzuvlar ve hatta 3D baskılı ilaçlar üretmek için 3D baskı veya eklemeli üretim teknolojilerini kullanmakta.

Elbette 3D baskı teknolojilerinin ilkokuldan yüksek öğretime, eğitimin her alan ve düzeyinde kullanılmaya başlaması da yadsınamaz bir ihtiyaç ve gelişme. Dijital dünyamızda yenilik yapma yeteneği giderek daha önemli hale geliyor, bu nedenle öğrencileri farklı düşünmelerine yardımcı olacak araçları keşfetmeye teşvik etmek onları eğitimden sonraki hayata hazırlamada fayda sağlayacaktır.

Geleceğin teknolojilerini geliştirecek nesilleri 3D baskı teknolojisi ile mümkün olduğunca erken tanıştırmak bir anlamda geleceğe yatırım yapmamıza da yardımcı olmakta. Önümüzdeki yıllarda kullanımı daha da yaygınlaşacak olan bu teknolojiyi eğitimlerine erken entegre eden eğitim kurumları eğitim kalitelerinde diğerlerinden ciddi anlamda ayrışmakla kalmayıp, geleceğin okullarını şekillendirmede de öncülük yapmaktadırlar. 

3D Baskının Eğitimde Kullanım Alanları

Genel olarak bakıldığında, eğitim ortamlarında 3D baskı için dört ana kullanım alanı olduğu görülmekte:

Öğrencilere 3D baskı, 3D baskı teknolojisinin nasıl çalıştığı ve gerçek dünya senaryolarındaki uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Geleceğe yön veren 3D teknolojisi hakkında temel bilgi ve bakış açısı sağlamak teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği günümüz dünyasına hızla adapte olacak bireyler yetiştirmek açısından oldukça önemlidir.

Eğitmenlerin eğitimi: 3D baskı teknolojisinin eğitim müfredatlarına uygun şekilde dahil edilebilmesi için öğretmenleri bilgilendirmek.

Katmanlı üretimin tasarım ilkeleri ile 3D yazıcı ve tarayıcıların nasıl kullanılacağını anlayan eğitimciler olmadan 3D baskı eğitimde başarılı bir şekilde kullanılamaz. Öğretmenlerin eğitimi, sürekli mesleki gelişim ve 3B baskı atölyeleri, öğrencilerin eğitimde kullanılan 3B baskıdan en iyi şekilde yararlanmalarını ve öğrencilerine en verimli şekilde aktarabilmelerini sağlayabilir.

Öğrencilerin yaratıcılığını ve tasarım becerilerini geliştirmek.

Doğru araçlar, kaynaklar ve destek verildiğinde, öğrenciler harika icatlar yaratabilirler. 3D baskı ile öğrenciler, kendi hayal güçlerini görselleştirmek ve yaratmak için en son teknolojiyi kullanan tasarımcılar ve yaratıcılar olurlar. Başkasının yarattıklarını satın almak veya tüketmek yerine, ihtiyaçları tespit edebilen ve çözüm üretebilen mucitler haline gelirler.

Öğrencilerin önemli kavramları anlamalarına yardımcı olan baskı yapıtları / prototipler hazırlamak.

3D baskı teknolojileri, eğitimcilerin öğrencilere bilimsel kavramları anlamak için kullanışlı, pratik, uygulamalı bilgiler sağlayan doğru fiziksel prototipler hazırlama imkânı sunar. Eski toplumları öğrenmek için bir mumya veya piramit modeli; yeryüzü şekillerini öğrenmek için bir yarımada veya sıra dağlar ya da anatomi bilgisi için vücut uzuv/organları tasarlayıp, yazdırmak… Liste bir öğretmenin ve öğrencilerin hayal gücü ile sınırlı.

Özellikle ilk öğretim düzeyinde 3D modeller ile çalışmanın öğrencilerin öğrenme motivasyonlarında ve isteksiz öğrencilerin derslere katılımında artış sağladığı; sözlü sunumlar ve gösteriler sırasında 3D yazdırılmış nesneleri kullanmanın, öğrencilerin topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmesinde olumlu katkıda bulunduğu görülmektedir. 

Eğitimciler, öğrencilerde uzaysal algı yeteneğini geliştirmek için 3D yazdırılmış görselleştirmeleri de kullanabilir. 2014’te Çin’de yapılan bir araştırma, 3D baskının uzaysal öğrenmeyi önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermektedir.

Üniversitelerde 3D Baskı ve Bir Örnek Vaka İncelemesi

Yüksek öğrenim seviyesinde, öğrencilere 3D baskı teknolojisinin nasıl çalıştığını öğretmek için daha geniş bir alan vardır. Günümüzde pek çok üniversite artık 3D baskı modüllerini ve projelerini mühendislik, uygulamalı bilimler ve diğer derslerine dahil etmekte.

3D baskı ayrıca bilimler arasında görsel ve pratik öğrenmeye yardımcı olmak için birçok fırsat sunmakta. 3D baskılı bileşenler genellikle makine mühendisliği, havacılık ve robotik dahil olmak üzere farklı disiplinlerdeki bilimsel deneyler için test modelleri olarak kullanılmakta.

Örnek Vaka: Stratsys & Boston Üniversitesi

Stratasys 3D Printing, STEAM ve tasarım becerilerini geliştirmek için zengin fırsatlar sunmaktadır. Öğrencilere gerçek dünyadaki zorlukları sunma yoluyla problem çözmeye yönelik uygulamalı bir yaklaşımla öğrenmelerine katkıda bulunur.

“3D baskı, öğrencilerin hızlı bir şekilde tekrar yapmalarına ve tasarımlarını prototiplemek için gereken becerileri öğrenmelerine olanak tanır.”

Aleks Zosuls, Boston Üniversitesi

Pratik Tecrübe

Boston Üniversitesi Mühendislik Ürün İnovasyon Merkezi’ndeki (EPIC) Stratasys FDM 3D yazıcılardan bazıları. Merkezde ayrıca Connex3de dahil olmak üzere PolyJet 3D yazıcılar bulunmakta. 

Boston Üniversitesi’nde karmaşık mühendislik kavramları erken başlar ve öğrenme için iyi bir temel oluşturmak teori ve uygulamaya maruz kalmayı gerektirir. Müfredatı değerlendirdikten sonra, Boston Üniversitesi’ndeki Mühendislik Fakültesi bir şeylerin eksik olduğunu fark etti. EPIC direktörü ve Boston Üniversitesi’nde mühendislik profesörü olan Gerry Fine, “İyi bir teorik mühendislik eğitimi veriyorduk” diyor. “Ama yeterli pratik, uygulamalı deneyim sağlamıyorduk.” Üniversitenin çözümü, tüm mühendislik öğrencilerinin ikinci sınıfta almaları gereken işbirlikçi, pratik bir mühendislik dersi oluşturmaktı.

Sınıfa giren 450 mühendislik öğrencisini ağırlamak için Boston Üniversitesi, birden fazla FDM® ve PolyJetTM 3D yazıcı dahil olmak üzere sabit iş yükünün üstesinden gelmek için donatılmış 20.000 metrekarelik Mühendislik Ürün İnovasyon Merkezi’ni (EPIC) oluşturdu. “Şu anda tesiste yılda bin öğrenci çalıştırıyoruz. Bir bodruma gömülmedi, müfredatın ayrılmaz bir parçası oldu” diye ekliyor Fine. 

Gerçek Dünya Uygulamaları

Uygulamalı ders, öğrenci ekiplerini ticari olarak satılan bir üründe tersine mühendislik yapmaya zorlayarak başlar. Bileşenlerini, yapısını ve işlevselliğini analiz ettikten sonra, öğrenciler yeni bir şey tasarlama sürecine başlarlar. Ekipler, bir sorunla karşılaşan bir müşteriyle oturur, ardından nihai sunuma kadar iyileştirecekleri bir çözüm geliştirir. Öğrenciler, hava kalitesi monitörleri ve ağaçkakan caydırıcılardan son derece niş ürünlere kadar çeşitli ürünler için prototipler geliştiriyorlar. Perkins School for the Blind’den (Perkins Görme Engelliler Okulu) bir proje, öğrencilere görme engelli topluluğu göz önünde bulundurarak bir bant kesme aparatı yaratmaları için meydan okudu. Görüşme ve tekrarlama turlarından sonra ekip, bant şeritlerini otomatik olarak kesen ve görme engelli kişilerin daha kolay kullanmasını sağlayan bir aparat geliştirdi.

Kara Mogenson, EPIC laboratuvar sorumlusu

Sınıfın doğası gereği 3D baskı, sürecin araçsal bir parçasıdır. Her takımın, mühendislik becerileri ve eğitim geçmişi büyük ölçüde farklılık gösteren bir öğrenci karışımı vardır. “Bu sınıftaki öğrencilerin yaklaşık %25’i daha önce tornavida kullanmamış, diğerleri robotik yapmıştır. Bazılarının evde kendi 3D yazıcıları var. Boston Üniversitesi’nde araştırma mühendisi, eğitmen ve öğretim görevlisi olan Aleks Zosuls, “Gerçekten tam spektruma sahibiz” diyor. “3D baskı, öğrencilerin hızlı bir şekilde yineleme yapmalarına ve tasarımlarını prototiplemek için gereken becerileri öğrenmelerine olanak tanır.”

Başarı İçin Araçlar

Eğitmenler, bu bir işmiş gibi davranarak, ekiplerin bağımsız çalışmasına izin vermeye özen gösterirler. Zosuls, “Bir şirkette olsalardı, kimse ödevlerini not etmezdi” diyor. “Müşterinin sorununa tek bir çözüm yok. Onları tek bir çözüme zorlamayarak daha yaratıcı oluyorlar.”

EPIC laboratuvar sorumlusu Kara Mogenson, “Tasarım deneyimi, öğrenme ve bir şeyler yaratma ve bunun başarısız olması ve ardından onu yeniden tasarlama ve yeniden yaratma, size farklı üretim süreçlerini kullanmanın tüm ayrıntılarını öğretiyor” diyor.

Sınıfın sonuçları öğrencileri güçlendirdi ve yenilikçi tasarımlar sağladı. “Lisans öğrencilerine profesyonel araçlar verdiğinizde profesyonel sonuçlar elde ederler. Onların harika profesyonel mühendisler olmalarını istiyoruz ve onlara ne kadar erken profesyonel araçlar verirsek, bu hedefe o kadar çabuk ulaşırlar.” diye özetliyor yaklaşımlarını EPIC Direktörü Gerry Fine.

Barry Wu, elektrik mühendisliği öğrencisi ve laboratuvar asistanı

SIRADANLIKTAN ORJİNALE… 3D VE DÜĞÜNÜNÜZ: NEDEN OLMASIN?

Her biri birbirinin aynı düğün dekorasyonlarından sıkıldınız ve bu mutlu gününüzde sıradanlıktan sıyrılıp, kişiliğinizi tam olarak yansıtan, size özel bir tasarım mı arıyorsunuz? Düğününüzü 3D teknolojilerini kullanarak kişiselleştirebileceğinizi biliyor muydunuz?

Hızla gelişen 3D teknolojileri hayatlarımızın her alanına temas etmeye ve yaşamlarımızı zenginleştirmeye devam ediyor. Kişiselleştirilmiş dekorasyon ürünleri ve aksesuarlar da bunlar arasında yer almakta.

Düğün davetiyelerinden, neon ışıklandırma tabelalarına, pasta üstü süslemelerinden, düğün hediyelerine ve hatta kendi mini gelin ve damat figürlerinize kadar aklınıza gelebilecek her türlü dekorasyonu 3D bastırabilir; gelin buketi, papyon, kol düğmesi ve hatta alyans gibi aksesuarlarınızda sınırları zorlayan tasarımlarla bu özel gününüzü eşsiz ve unutulmaz kılabilirsiniz.

Zortrax BlueCast Original ile basılan bu takılar mükemmel detayları ve ince işçiliği ile göz alıyor.

MIT Technology Review yazarı ve aynı zamanda makine mühendisi olan Erin Winick’in 2018’de yaklaşık 200 adet karanlıkta parlayan çiçekten oluşan ve yapımı yaklaşık 100 saat süren gelin buketi de dahil olmak üzere tüm dekorasyon ve aksesuarlarını, kendi yaptığı tasarımları 3D’de basarak gerçekleştirdiği düğünü bu alandaki ilklerden olmasıyla öne çıkıyor.

Winick’in hayalindeki düğününün keyifli hikayesini anlattığı makalesine MIT Tech Review sayfasından ulaşabilirsiniz.

Düğününüz için ilham veren 3D baskı dekorasyon fikirleri için Pinterest’e göz atabilir, işinizi geliştirecek profesyonel çözümler için uzman ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

PLG Haber Eylül’e Kısa Not

Kalite’22 Fuarı İçin Geri Sayım Başladı…

logo

Üretimde üst düzey kaliteyi arayan firmaların; aradıklarına her aşamada cevap verecek firmalarla bir arada bulunduğu fuar deneyiminde bu sene de yerimizi alıyoruz. 26-29 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak fuar için hazırlıklarımız hızla devam ederken, bu etkinlikte tekrar sizlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalite’22 Fuarı’nda görüşmek üzere…