MENZELET VE KILAVUZ BARAJLARINDA BOYUTSAL ÖLÇÜM VE CFD ANALİZİ

Konsept Belirleme ve Endüstriyel Tasarım Nedir?

Konsept Belirleme ve Endüstriyel Tasarım, yaşam tarzını belirleme gibidir. Duygulara, ihtiyaçlara, beklentilerine cevap verebilmeli, duyguları harekete geçirmelidir. İyi analiz edilmeli, hitap edilen kesim, renk uyumu, görsel çekiciliği, kokusu, boyutsal oranı, ergonomisi ve ürüne dokunulduğunda kullanıcıda bıraktığı hisler önemlidir. Arka planda değerlendirilmesi gereken diğer hususlar ürünün kalitesi, marka değeri, verimliliği, üretilebilirliği ve maliyetleri göz ardı edilmemelidir. Yapılan incelemeler ve toplanan veriler iyi analiz edilip; en uygun konsept belirleme işlemi gerçekleştirilmelidir. Konsept belirleme ve endüstriyel tasarım, ürün tasarımının temel yapı taşlarıdır.

Yenilikçi konseptler nihai ürünler değildir. Ürünün ya da ürün grubunun nasıl şekillenebileceğine dair bilgi ve fikir veren taslaklardır. Akılda kalıcı bu taslaklar ürünün doğuşuna yol gösterir. Konsept belirleme aşamasından sonra endüstriyel tasarım aşamasına geçilir.

Temel Konsept Belirleme Adımları

  • İhtiyacın/problemin belirlenmesi: Beyin fırtınası oturumu düzenlemeden önce, kısa bir bilgi verilir ve fikir/patent sahibi ile kurulan iletişim esnasındaki bilgilere dayanan bir problemin ya da ihtiyacın tanımı belirlenir.
  • Beyin Fırtınası: Kavramları oluşturmak için bir ekip oluşturulur. Tasarım ekibi, kullanıcı kitlesi, müşteri temsilcileri, teknik uzmanlar katılmalıdır. Beyin fırtınası oturumunun başlangıcında, kolaylaştırıcı ortak bir amaç oluşturmak için toplantının hedeflerini ve beklenen sonuçlarını belirtilir. Daha sonra, toplantıda neler olacağını ve bireysel fikir üretimi, grup beyin fırtınası, küçük grup çalışması veya eleştiri oturumları gibi kullanılacak yöntemler ile konsept belirleme fikirleri geliştirilir.
  • Bireysel Fikir Geliştirme: Katılımcılara bireysel olarak fikir üretmek için belirli bir süre vererek başlayın (30 dakika genellikle iyidir). Bireyleri yapışkan notlar ile donatın ve istenen değişikliği teşvik edecek ve bu değişikliği yapmak için fayda sağlayacak bir iletişim kurmasını sağlayacak temaları veya fikirleri düşünmelerini isteyin. Genellikle, bu aşamada bir görüntü veya kapsayıcı bir fikir ortaya çıkıyor, ancak bireyler de bir başlık veya slogan düşünebilir. Bireyler fikirlerini yapışkan notlar üzerinde diğer eğlenceli şekillerde çizebilir, yazabilir veya ifade edebilir.
  • Genişletilmiş Fikirler: Bireysel fikir geliştirme sonrasında ortaya çıkan fikirlerin süzgeçten geçip geride kalan fikirlerin genişletilmesi için gruplar oluşturulur. Bireysel olarak da yapılan fikir genişletme çalışması, oluşturulması istenen fikir / ürün özellikleri, kullanıcı ile iletişiminin nasıl olacağı gibi konuların nasıl olacağının detaylandırılmasını sağlar. Bu aşamada ürün için konsept belirlemenin yapı taşları ortaya çıkar.
  • En İyi Fikirlerin Seçilmesi: Uygun bulunan en iyi 2-3 fikir seçilir ve konsept belirlemenin sonraki aşamasına geçilir.
  • Fizibilite Kontrolü: Bu konsept işe yarayacak mı? Çalışacak mı? Temel olarak üretim problemi var mı? Bu tür kontrollerin sağlanması için gerekli aşamadır.
  • Kavramların Görsel Sunumlarını Hazırlamak: Yenilikçi ekip son 2-3 konsepti görsel olarak geliştirir. Geliştirilen konseptler müşteriye sunulur. Bu sürecin ardından konsept belirleme işlemi netleştirilir, endüstriyel tasarım ve mekanik tasarım süreci devreye girer.

İlgili Yazılar

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir